Een veilige en gezonde omgeving voor haar medewerkers, klanten en buurtbewoners is belangrijk voor VITO. Kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu maken dan ook integraal deel uit van ons beleid.

Belangrijkste krachtlijnen van ons beleid

  • We brengen proactief risico’s tot een aanvaardbaar niveau door gepaste preventieve maatregelen in te voeren om letsels, ziekten en milieuincidenten te voorkomen.
  • In geval van incidenten beperken we de schade.
  • Al onze medewerkers handelen veilig- en milieubewust.
  • We houden rekening met de eisen en verwachtingen van onze klanten.
  • We verbeteren continu.

De directie en leidinggevenden engageren zich hiervoor ten volle en verwachten dat alle medewerkers deze beleidsprincipes dagelijks toepassen binnen en buiten de organisatie.

Lees de Geïntegreerde KVM-beleidsverklaring.