Een veilige en gezonde omgeving voor haar medewerkers, klanten en buurtbewoners is belangrijk voor VITO. Kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu maken dan ook integraal deel uit van ons beleid.

+32 14 33 55 39

Belangrijkste krachtlijnen van ons beleid

  • We brengen proactief risico’s tot een aanvaardbaar niveau door gepaste preventieve maatregelen in te voeren om letsels, ziekten en milieuincidenten te voorkomen.
  • In geval van incidenten beperken we de schade.
  • Al onze medewerkers handelen veilig- en milieubewust.
  • We houden rekening met de eisen en verwachtingen van onze klanten.
  • We verbeteren continu.

De directie en leidinggevenden engageren zich hiervoor ten volle en verwachten dat alle medewerkers deze beleidsprincipes dagelijks toepassen binnen en buiten de organisatie.

Lees de Geïntegreerde KVM-beleidsverklaring.
 

Informatie voor aannemers