Ons batterijlabo beschikt over een unieke infrastructuur om de ontwikkeling van nieuwe batterijchemie en -ontwerpen te versnellen. Ontdek hier op welke manieren we kunnen samenwerken.

Veilige, duurzame en goedkope batterijen zijn steeds meer nodig om om te gaan met de toenemende behoefte aan hogere hoeveelheden hernieuwbare energie in de energiemix en met de elektrificatie van de transportsectoren. Elektrische energieopslagtechnologieën zijn van vitaal belang voor een volledig duurzame toekomst. Opslag kan de afwisselende productie van hernieuwbare energie verzachten en de vraag en het aanbod verbeteren. In tractietoepassingen biedt opslag van elektrische energie een energie-efficiënter alternatief voor de conventionele oplossingen.

Ons batterijlab beschikt over een unieke infrastructuur om de ontwikkeling van nieuwe batterijchemie en -ontwerpen te versnellen.

Ontdek hoe we kunnen samenwerken:

 • testen van batterijen en ultracondensatoren op cel-, module- en systeemniveau,
 • onafhankelijk van de specifieke technologie of het type cellen,
 • internationale kwaliteits-, milieu- en veiligheidsnormen,
 • elk door de klant gespecificeerd profiel,
 • ultramoderne apparatuur in de laboratoria van EnergyVille,
 • verschillende omgevingsomstandigheden.

Het geavanceerde batterijtestlabo van VITO/EnergyVille

Elektrische opslagtechnologieën bestaan in veel uitvoeringen. De keuze van het optimale type voor een specifieke toepassing is een complexe aangelegenheid die veel expertise en kennis vergt.

VITO/EnergyVille heeft een ruime ervaring in het objectief beoordelen van producten op basis van externe normen en beschikt over een van de meest geavanceerde batterijtestlabo's in Vlaanderen, met talrijke batterij- en celtesters en een flexibele configuratie. Het batterijtestlaboratorium werkt volgens de internationale kwaliteits-, milieu- en veiligheidsnormen: ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001.

VITO/EnergyVille kan performantie- en levensduurtests uitvoeren op basis van eender welk door de klant opgegeven profiel. Onze state-of-the-art apparatuur maakt het mogelijk om batterijen en ultracaps te testen op cel-, module- en systeemniveau, onafhankelijk van de specifieke technologie of het type cel.

Zowel commercieel beschikbare technologieën als prototypes kunnen getest worden in verschillende omstandigheden. We beschikken over een ruime ervaring in de ontwikkeling van gepersonaliseerde efficiëntietestprocedures die gelijkwaardig zijn aan cycli in werkelijke toepassingen (elektrische voertuigen, zonnebatterijen, ...).

VITO/EnergyVille biedt prestatie- en levensduurtests aan die aan internationale normen voldoen:

 • statische capaciteitstests bij verschillende ontlaadstroomsterkten
 • ontladingstests bij constant vermogen
 • hybrid pulse power characterisation tests
 • zelfontladingstests
 • koudstarttests
 • thermische prestatietests
 • energie-efficiëntietests
 • levensduurtests met ladingbehoud
 • levensduurtests met ontlading
 • kalenderlevensduurtests

Het batterijtestlabo van VITO/EnergyVille kan voor elke test verschillende temperatuur- en stroomrimpelprofielen aanmaken.

Onze hooggeschoolde ingenieurs en technici helpen je de beoordelingsresultaten om te zetten in advies voor een specifiek product of een welbepaalde activiteit. Indien nodig ondersteunen we de productontwikkeling en de integratie van technologieën. Dat kan gaan van enkele uren advies tot de ontwikkeling van een volledig project volgens jouw specificaties.

Meer informatie over de laboratoria en hun testfaciliteiten bij EnergyVille kan je terugvinden op de website van EnergyVille.