De procesindustrie levert een belangrijke bijdrage aan de globale uitstoot van broeikasgassen en heeft een significante impact op de klimaatsverandering. In deze context kan ‘Carbon Capture en Utilization’ (CCU) oplossingen bieden, met inzet van CO2 als grondstof voor de productie van brandstoffen, polymeren, chemicaliën en bouwmaterialen. VITO ontwikkelt vandaag efficiënte CCU technologieën en start steeds met de zoektocht naar economisch relevante waardeketen, op basis van inzichten in markttrends en wetgevende kader voor de eindproducten.

Publicaties

Covalent triazine framework/carbon nanotube hybrids enabling selective reduction of CO2 to CO at low overpotential
Year: 
2020
Journal: 
GREEN CHEMISTRY
Laemont, A; Abednatanzi, S; Derakshandeh, PG; Verbruggen, F; Fiset, E; Qin, Q; Van Daele, K; Meledina, M; Schmidt, J; Oschatz, M; Van Der Voort, P; Rabaey, K; Antonietti, M; Breugetmans, T; Deus, K
Bioelectrofuel Synthesis by Nanoenzymes: Novel Alternatives to Conventional Enzymes
Year: 
2020
Journal: 
TRENDS IN BIOTECHNOLOGY
Singh, L; Rana, S; Thakur, S; Pant, D
Microbial electrosynthesis feasibility evaluation at high bicarbonate concentrations with enriched homoacetogenic biocathode
Year: 
2020
Journal: 
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
Mohanakrishna, G; Abu Reesh, IM; Vanbroekhoven, K; Pant, D
Microbial electrosynthesis from CO2: Challenges, opportunities and perspectives in the context of circular bioeconomy
Year: 
2020
Journal: 
BIORESOURCE TECHNOLOGY
Bian, B; Bajracharya, S; Xu, JJ; Pant, D; Saikaly, PE
Nickel-containing N-doped carbon as effective electrocatalysts for the reduction of CO2 to CO in a continuous-flow electrolyzer
Year: 
2020
Journal: 
SUSTAINABLE ENERGY & FUELS
Daems, N; De Mot, B; Choukroun, D; Van Daele, K; Li, C; Hubin, A; Bals, S; Hereijgers, J; Breugelmans, T

Pages