Bij thermische energieconversie wordt restwarmte of warmte van een duurzame bron - zoals zonne-energie, biomassa of geothermische warmte - omgezet naar een andere energiedrager, zoals elektriciteit, warmte op een ander temperatuurniveau of koude.

Conversiesystemen vormen bovendien de link tussen de verschillende energienetwerken en kunnen dus fungeren als energie-hub. Naast energie-efficiëntie dienen deze systemen ook voldoende flexibel te kunnen inspelen op vraag en aanbod in de verschillende netwerken. Deze onderzoeksactiviteit focust op de ontwikkeling, demonstratie en implementatie van intelligente controle van conversiesystemen en het verhogen van de efficiëntie en de flexibiliteit ervan. VITO/EnergyVille focust hierbij op warmtepompsystemen, binaire systemen voor de omzetting van warmte naar elektriciteit en warmtewisselaars.

Publicaties

Moving towards a methodology for conductor sizing and protection in LVDC microgrids
Year: 
2023
Journal: 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS
Hallemans, L; Ravyts, S; Stul, K; Fekriasl, S; Van Tichelen, P; Capelle, J; Driesen, J
Data-driven modeling of high-speed centrifugal compressors for aircraft Environmental Control Systems
Year: 
2023
Journal: 
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION
Giuffre, A; Ascione, F; De Servi, C; Pini, M
Developed and quasi-developed macro-scale flow in micro- and mini-channels with arrays of offset strip fins
Year: 
2023
Journal: 
PHYSICS OF FLUIDS
Vangeffelen, A; Buckinx, G; De Servi, CM; Vetrano, MR; Baelmans, M
A study on the application and accuracy of macro-scale topology optimization for flow devices containing solid microstructures
Year: 
2023
Journal: 
STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION
Lacko, P; Buckinx, G; Baelmans, M
Flow periodicity analysis in an additively manufactured metal microchannel heat transfer device using micro-PIV
Year: 
2023
Journal: 
EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE
Baekeland, M; Vangeffelen, A; Smet, M; Van Hooreweder, B; Baelmans, M; Vetrano, MR

Pages