Bij thermische energieconversie wordt restwarmte of warmte van een duurzame bron - zoals zonne-energie, biomassa of geothermische warmte - omgezet naar een andere energiedrager, zoals elektriciteit, warmte op een ander temperatuurniveau of koude.

Conversiesystemen vormen bovendien de link tussen de verschillende energienetwerken en kunnen dus fungeren als energie-hub. Naast energie-efficiëntie dienen deze systemen ook voldoende flexibel te kunnen inspelen op vraag en aanbod in de verschillende netwerken. Deze onderzoeksactiviteit focust op de ontwikkeling, demonstratie en implementatie van intelligente controle van conversiesystemen en het verhogen van de efficiëntie en de flexibiliteit ervan. VITO/EnergyVille focust hierbij op warmtepompsystemen, binaire systemen voor de omzetting van warmte naar elektriciteit en warmtewisselaars.

Publicaties

Developed and quasi-developed macro-scale flow in micro- and mini-channels with arrays of offset strip fins
Year: 
2023
Journal: 
PHYSICS OF FLUIDS
Vangeffelen, A; Buckinx, G; De Servi, CM; Vetrano, MR; Baelmans, M
A study on the application and accuracy of macro-scale topology optimization for flow devices containing solid microstructures
Year: 
2023
Journal: 
STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION
Lacko, P; Buckinx, G; Baelmans, M
Flow periodicity analysis in an additively manufactured metal microchannel heat transfer device using micro-PIV
Year: 
2023
Journal: 
EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE
Baekeland, M; Vangeffelen, A; Smet, M; Van Hooreweder, B; Baelmans, M; Vetrano, MR
A stepwise methodology for the design and evaluation of protection strategies in LVDC microgrids
Year: 
2022
Journal: 
APPLIED ENERGY
Hallemans, L; Ravyts, S; Govaerts, G; Fekriasl, S; Van Tichelen, P; Driesen, J
Noise in DC Systems and the Potential Influence on Arc Detection
Year: 
2022
Journal: 
2022 20TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HARMONICS & QUALITY OF POWER (ICHQP 2022)
Wang, D; Van Tichelen, P

Pages