Bij thermische energieconversie wordt restwarmte of warmte van een duurzame bron - zoals zonne-energie, biomassa of geothermische warmte - omgezet naar een andere energiedrager, zoals elektriciteit, warmte op een ander temperatuurniveau of koude.

Conversiesystemen vormen bovendien de link tussen de verschillende energienetwerken en kunnen dus fungeren als energie-hub. Naast energie-efficiëntie dienen deze systemen ook voldoende flexibel te kunnen inspelen op vraag en aanbod in de verschillende netwerken. Deze onderzoeksactiviteit focust op de ontwikkeling, demonstratie en implementatie van intelligente controle van conversiesystemen en het verhogen van de efficiëntie en de flexibiliteit ervan. VITO/EnergyVille focust hierbij op warmtepompsystemen, binaire systemen voor de omzetting van warmte naar elektriciteit en warmtewisselaars.

Publicaties

Flow periodicity analysis in an additively manufactured metal microchannel heat transfer device using micro-PIV
Year: 
2023
Journal: 
EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE
Baekeland, M; Vangeffelen, A; Smet, M; Van Hooreweder, B; Baelmans, M; Vetrano, MR
A stepwise methodology for the design and evaluation of protection strategies in LVDC microgrids
Year: 
2022
Journal: 
APPLIED ENERGY
Hallemans, L; Ravyts, S; Govaerts, G; Fekriasl, S; Van Tichelen, P; Driesen, J
Noise in DC Systems and the Potential Influence on Arc Detection
Year: 
2022
Journal: 
2022 20TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HARMONICS & QUALITY OF POWER (ICHQP 2022)
Wang, D; Van Tichelen, P
Nusselt number for steady periodically developed heat transfer in micro- and mini-channels with arrays of offset strip fins subject to a uniform heat flux
Year: 
2022
Journal: 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER
Vangeffelen, A; Buckinx, G; De Servi, C; Vetrano, MR; Baelmans, M
Optimization of heat exchanger design taking corrosion into account
Year: 
2022
Journal: 
THERMAL SCIENCE AND ENGINEERING PROGRESS
Faes, W; Van Bael, J; Lecompte, S; Verbeken, K; De Paepe, M

Pages