Bij thermische energieconversie wordt restwarmte of warmte van een duurzame bron - zoals zonne-energie, biomassa of geothermische warmte - omgezet naar een andere energiedrager, zoals elektriciteit, warmte op een ander temperatuurniveau of koude.

Conversiesystemen vormen bovendien de link tussen de verschillende energienetwerken en kunnen dus fungeren als energie-hub. Naast energie-efficiëntie dienen deze systemen ook voldoende flexibel te kunnen inspelen op vraag en aanbod in de verschillende netwerken. Deze onderzoeksactiviteit focust op de ontwikkeling, demonstratie en implementatie van intelligente controle van conversiesystemen en het verhogen van de efficiëntie en de flexibiliteit ervan. VITO/EnergyVille focust hierbij op warmtepompsystemen, binaire systemen voor de omzetting van warmte naar elektriciteit en warmtewisselaars.

Publicaties

Active subspaces for the optimal meanline design of unconventional turbomachinery (vol 127, pg 1108, 2017)
Year: 
2019
Journal: 
APPLIED THERMAL ENGINEERING
Bahamonde, S; Pini, M; De Servi, C; Schiffmann, J; Colonna, P
Corrosion and corrosion prevention in heat exchangers
Year: 
2019
Journal: 
CORROSION REVIEWS
Faes, W; Lecompte, S; Ahmed, ZY; Van Bael, J; Salenbien, R; Verbeken, K; De Paepe, M
Costing methods for combined heat-and-power plants fueled by zero-marginal cost energy sources
Year: 
2019
Journal: 
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT
Van Erdeweghe, S; Van Bael, J; D'haeseleer, W
Optimal configuration for a low-temperature geothermal CHP plant based on thermoeconomic optimization
Year: 
2019
Journal: 
ENERGY
Van Erdeweghe, S; Van Bael, J; Laenen, B; D'haeseleer, W
Design and off-design optimization procedure for low-temperature geothermal organic Rankine cycles
Year: 
2019
Journal: 
APPLIED ENERGY
Van Erdeweghe, S; Van Bael, J; Laenen, B; D'haeseleer, W

Pages