De detectie van ziektes in een vroege fase van ontwikkeling heeft veel voordelen zoals een tijdige en specifieke behandeling, wat een  aanzienlijke kostenbesparing betekent, en de mogelijkheid om sneller en doeltreffender de oorzaak van een ziekte te traceren. Om de vooruitgang van vroege diagnostiek te ondersteunen, focust VITO op de ontwikkeling van diagnostische assays en technologieën, en op de identificatie van nieuwe biomerkers. Dit doen we in nauwe samenwerking met academische partners, gezondheidsdeskundigen, de farmaceutische en de biotech industrie.

Publicaties

A generalizable deep learning regression model for automated glaucoma screening from fundus images
Year: 
2023
Journal: 
NPJ DIGITAL MEDICINE
Hemelings, R; Elen, B; Schuster, AK; Blaschko, MB; Barbosa-Breda, J; Hujanen, P; Junglas, A; Nickels, S; White, A; Pfeiffer, N; Mitchell, P; De Boever, P; Tuulonen, A; Stalmans, I
Artificial Intelligence Software for Diabetic Eye Screening: Diagnostic Performance and Impact of Stratification
Year: 
2023
Journal: 
JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE
Peeters, F; Rommes, S; Elen, B; Gerrits, N; Stalmans, I; Jacob, J; De Boever, P
Macrophages Release Extracellular Vesicles of Different Properties and Composition Following Exposure to Nanoparticles
Year: 
2023
Journal: 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
Deville, S; Romeu, HG; Oeyen, E; Mertens, I; Nelissen, I; Salvati, A
Retinal vessel multifractals predict pial collateral status in patients with acute ischemic stroke
Year: 
2022
Journal: 
PLOS ONE
Khan, A; De Boever, P; Gerrits, N; Akhtar, N; Saqqur, M; Ponirakis, G; Gad, H; Petropoulos, IN; Shuaib, A; Faber, JE; Kamran, S; Malik, RA
Intravesicular Genomic DNA Enriched by Size Exclusion Chromatography Can Enhance Lung Cancer Oncogene Mutation Detection Sensitivity
Year: 
2022
Journal: 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
Van Hoof, R; Deville, S; Hollanders, K; Berckmans, P; Wagner, P; Hooyberghs, J; Nelissen, I

Pages