De belangrijkste referentie voor energiegegevens in Vlaanderen is VITO’s jaarlijkse energiebalans van het Vlaamse Gewest, inclusief een inventaris van de hernieuwbare energie en de warmtekrachtkoppeling (CHP).

De energiebalans geeft een algemeen overzicht van energieverbruik en productie van fossiele brandstoffen en hernieuwbare energiebronnen in Vlaanderen. De balans is gebaseerd op uitstootrapporten, enquêtes bij bedrijven en overheid en algemene statistieken en modellen.

Publicaties

Implementing European Union Provisions and Enabling Frameworks for Renewable Energy Communities in Nine Countries: Progress, Delays, and Gaps
Year: 
2023
Journal: 
SUSTAINABILITY
Krug, M; Di Nucci, MR; Schwarz, L; Alonso, I; Azevedo, I; Bastiani, M; Dylag, A; Laes, E; Hinsch, A; Klavs, G; Kudrenickis, I; Maleki, P; Massa, G; Meynaerts, E; Pappa, S; Standal, K
Does polycentrism deliver? A case study of energy community governance in Europe
Year: 
2023
Journal: 
ENERGY RESEARCH & SOCIAL SCIENCE
Anfinson, K; Laes, E; Bombaerts, G; Standal, K; Krug, M; Di Nucci, MR; Schwarz, L
How can energy become a community endeavor in Europe? Consortium benchmarking strategies for the mobilization of collective action initiatives
Year: 
2023
Journal: 
ENERGY RESEARCH & SOCIAL SCIENCE
Gregg, JS; Bolwig, S; Sciullo, A; Arrobbio, O; Hubert, W; Ivask, N; Iturriza, IJ; Meynaerts, E; Novaresio, A; Polo-Alvarez, L; Vizinho, A; van der Waal, E
Exploring Institutional and Socio-Economic Settings for the Development of Energy Communities in Europe
Year: 
2022
Journal: 
ENERGIES
Sciullo, A; Gilcrease, GW; Perugini, M; Padovan, D; Curli, B; Gregg, JS; Arrobbio, O; Meynaerts, E; Delvaux, S; Polo-Alvarez, L; Candelise, C; van der Waal, E; van der Windt, H; Hubert, W; Ivask, N; Muiste, M

Pages