De belangrijkste referentie voor energiegegevens in Vlaanderen is VITO’s jaarlijkse energiebalans van het Vlaamse Gewest, inclusief een inventaris van de hernieuwbare energie en de warmtekrachtkoppeling (CHP).

De energiebalans geeft een algemeen overzicht van energieverbruik en productie van fossiele brandstoffen en hernieuwbare energiebronnen in Vlaanderen. De balans is gebaseerd op uitstootrapporten, enquêtes bij bedrijven en overheid en algemene statistieken en modellen.

Publicaties

Exploring Institutional and Socio-Economic Settings for the Development of Energy Communities in Europe
Year: 
2022
Journal: 
ENERGIES
Sciullo, A; Gilcrease, GW; Perugini, M; Padovan, D; Curli, B; Gregg, JS; Arrobbio, O; Meynaerts, E; Delvaux, S; Polo-Alvarez, L; Candelise, C; van der Waal, E; van der Windt, H; Hubert, W; Ivask, N; Muiste, M
Climate mitigation by energy and material substitution of wood products has an expiry date (vol 303, 127026, 2021)
Year: 
2022
Journal: 
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
Brunet-Navarro, P; Jochheim, H; Cardellini, G; Richter, K; Muys, B
Next-generation energy performance certificates: End-user needs and expectations
Year: 
2022
Journal: 
ENERGY POLICY
Zuhaib, S; Schmatzberger, S; Volt, J; Toth, Z; Kranzl, L; Maia, IEN; Verheyen, J; Borragan, G; Monteiro, CS; Mateus, N; Fragoso, R; Kwiatkowski, J
Energy Communities and the Tensions Between Neoliberalism and Communitarianism (vol 28, 3, 2022)
Year: 
2022
Journal: 
SCIENCE AND ENGINEERING ETHICS
Laes, E; Bombaerts, G
Energy Communities and the Tensions Between Neoliberalism and Communitarianism
Year: 
2022
Journal: 
SCIENCE AND ENGINEERING ETHICS
Laes, E; Bombaerts, G

Pages