De belangrijkste referentie voor energiegegevens in Vlaanderen is VITO’s jaarlijkse energiebalans van het Vlaamse Gewest, inclusief een inventaris van de hernieuwbare energie en de warmtekrachtkoppeling (CHP).

De energiebalans geeft een algemeen overzicht van energieverbruik en productie van fossiele brandstoffen en hernieuwbare energiebronnen in Vlaanderen. De balans is gebaseerd op uitstootrapporten, enquêtes bij bedrijven en overheid en algemene statistieken en modellen.

Publicaties

Early European experience with tradable green certificates neglected by EU ETS architects
Year: 
2021
Journal: 
ENVIRONMENTAL SCIENCE & POLICY
Verbruggen, A; Laes, E
Collective Action and Social Innovation in the Energy Sector: A Mobilization Model Perspective
Year: 
2020
Journal: 
ENERGIES
Gregg, JS; Nyborg, S; Hansen, M; Schwanitz, VJ; Wierling, A; Zeiss, JP; Delvaux, S; Saenz, V; Polo-Alvarez, L; Candelise, C; Gilcrease, W; Arrobbio, O; Sciullo, A; Padovan, D
Energy and environmental challenges: bringing together economics and engineering (ICEE'17) INTRODUCTION
Year: 
2018
Journal: 
ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY
Soares, I; Ferreira, P; Hens, L

Pages