VITO/EnergyVille werkt aan interfaces tussen opslageenheden en het systeem waar ze deel van uitmaken. Die interfaces zijn de hard- en softwareonderdelen van batterijbeheersystemen die een efficiënte, flexibele, veilige en kosteneffectieve integratie van de opslageenheden waarborgen. Deze batterijbeheersystemen worden technologieonafhankelijk ontwikkeld in verschillende topologieën zodat de nodige flexibiliteit kan worden geboden in functie van de toepassing. Daarnaast biedt VITO/EnergyVille ook tools die aansluiten bij energiebeheersystemen en ervoor zorgen dat op elk moment de juiste controlestrategie wordt gekozen in functie van het uiteindelijke objectief én de exacte toestand van de opslageenheid. 

Publicaties

A Computationally Efficient Multi-Scale Model for Lithium-Ion Cells
Year: 
2018
Journal: 
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY
Kosch, S; Zhao, YL; Sturm, J; Schuster, J; Mulder, G; Ayerbe, E; Jossen, A
Electricity management in the production of lead-acid batteries: The industrial case of a production plant in Colombia
Year: 
2018
Journal: 
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
Gutierrez, AS; Eras, JJC; Santos, VS; Herrera, HH; Hens, L; Vandecasteele, C
Improving optimal control of grid-connected lithium-ion batteries through more accurate battery and degradation modelling
Year: 
2018
Journal: 
JOURNAL OF POWER SOURCES
Reniers, JM; Mulder, G; Ober-Blobaum, S; Howey, DA

Pages