Elektrificatie en biochemische syntheserouten kunnen alternatieven bieden voor conventionele chemische productieprocessen en leiden tot veiligere en duurzamere bedrijfsvoeringen bij mildere temperatuur- en drukcondities, met een minimaal verlies aan restwarmte. VITO draagt hier bij via zijn elektrochemische, gas fermentatieve en enzymatische technologieplatformen voor productie van bijvoorbeeld drop-in chemicaliën, bioplastics en hoogwaardige nanokristallen.

Publicaties

Durability of S- and N-doped graphene nanoplatelets for electrode performance in solid-state batteries
Year: 
2023
Journal: 
CRYSTENGCOMM
Srivastava, VK; Mourdikoudis, S; Azadmanjiri, J; Kumar, P; Sofer, Z
Process intensification of lipase catalyzed isopropyl ester synthesis by integration with hydrophilic pervaporation: Experimental results, engineering aspects and techno-economic analysis
Year: 
2023
Journal: 
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
Satyawali, Y; Van Hecke, W; Khan, MN; Vandezande, P; van der Weeën, P; Dejonghe, W
Evaluation of Fe3O4 incorporated functionalized carbon nanotube self-standing buckypaper as electrodes for solid-state symmetric supercapacitor
Year: 
2023
Journal: 
JOURNAL OF ENERGY STORAGE
Bhaviripudi, VR; Dwivedi, PK; Pabba, DP; Aepuru, R; Nakate, UT; Espinoza-González, R; Shelke, M
Ferromagnetic Elements in Two-Dimensional Materials: 2D Magnets and Beyond
Year: 
2023
Journal: 
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
Papavasileiou, AV; Menelaou, M; Sarkar, KJ; Sofer, Z; Polavarapu, L; Mourdikoudis, S

Pages