Luchtvervuiling vormt een ernstige bedreiging voor de gezondheid van miljoenen burgers over de hele wereld, voornamelijk in stedelijke agglomeraties met hoge bevolkingsdichtheid. Om het probleem aan te pakken, biedt VITO beslissingsondersteunende tools en hulpmiddelen aan die luchtverontreinigingsbronnen tot op straatniveau kunnen identificeren en de autoriteiten helpt bij het nemen van de juiste beslissingen bij het opstellen van actieplannen.

De ATMOSYS-diensten van VITO ondersteunen regionale en lokale overheden, industrie en particuliere bedrijven bij het beheer van hun luchtkwaliteit en het effectief uitvoeren van actieplannen ter verbetering van de luchtkwaliteit.

Business Development
+32 14 33 67 57

Publicaties

Urban green spaces and suicide mortality in Belgium (2001-2011): A census-based longitudinal study
Year: 
2023
Journal: 
ENVIRONMENTAL RESEARCH
Mendoza, H; Rodriguez-Loureiro, L; Gadeyne, S; Lefebvre, W; Vanpoucke, C; Casas, L
In Utero Exposure to Air Pollutants and Mitochondrial Heteroplasmy in Neonates
Year: 
2023
Journal: 
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
Cosemans, C; Wang, CR; Martens, DS; Janssen, BG; Vanpoucke, C; Lefebvre, W; Smeets, K; Nawrot, TS; Plusquin, M
The association between ambient particulate matter exposure and the telomere-mitochondrial axis of aging in newborns
Year: 
2023
Journal: 
ENVIRONMENT INTERNATIONAL
Van Der Stukken, C; Nawrot, TS; Wang, CR; Lefebvre, W; Vanpoucke, C; Plusquin, M; Roels, HA; Janssen, BG; Martens, DS
Cross-evaluating WRF-Chem v4.1.2, TROPOMI, APEX, and in situ NO(2)measurements over Antwerp, Belgium
Year: 
2023
Journal: 
GEOSCIENTIFIC MODEL DEVELOPMENT
Poraicu, C; Müller, JF; Stavrakou, T; Fonteyn, D; Tack, F; Deutsch, F; Laffineur, Q; Van Malderen, R; Veldeman, N

Pages