Thermische energieopslag houdt in dat overschotten aan warmte of koude opgeslagen worden om te gebruiken wanneer ze nodig zijn. Op die manier kunnen we het aanleveren van warmte of koude  loskoppelen van de vraag.

Dit lost het onevenwicht op tussen de warmtevraag op huishoudelijk niveau en de toevoer van warmte uit hernieuwbare bronnen (zoals zonnecollectoren of PV-gekoppelde warmtepompen). VITO/EnergyVille doet onderzoek naar de ontwikkeling, demonstratie en implementatie van thermische energieopslagsystemen.

Publicaties

Optimal Control Strategies for Seasonal Thermal Energy Storage Systems With Market Interaction
Year: 
2021
Journal: 
IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY
Lago, J; Suryanarayana, G; Sogancioglu, E; De Schutter, B
Scenario-based nonlinear model predictive control for building heating systems
Year: 
2021
Journal: 
ENERGY AND BUILDINGS
Pippia, T; Lago, J; De Coninck, R; De Schutter, B
Strategy for low-temperature operation of radiator systems using data from existing digital heat cost allocators
Year: 
2021
Journal: 
ENERGY
Benakopoulos, T; Tunzi, M; Salenbien, R; Svendsen, S
Overview of Solutions for the Low-Temperature Operation of Domestic Hot-Water Systems with a Circulation Loop
Year: 
2021
Journal: 
ENERGIES
Benakopoulos, T; Vergo, W; Tunzi, M; Salenbien, R; Svendsen, S

Pages