Thermische energieopslag houdt in dat overschotten aan warmte of koude opgeslagen worden om te gebruiken wanneer ze nodig zijn. Op die manier kunnen we het aanleveren van warmte of koude  loskoppelen van de vraag.

Dit lost het onevenwicht op tussen de warmtevraag op huishoudelijk niveau en de toevoer van warmte uit hernieuwbare bronnen (zoals zonnecollectoren of PV-gekoppelde warmtepompen). VITO/EnergyVille doet onderzoek naar de ontwikkeling, demonstratie en implementatie van thermische energieopslagsystemen.

Publicaties

Optimal Control Strategies for Seasonal Thermal Energy Storage Systems With Market Interaction
Year: 
2021
Journal: 
IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY
Lago, J; Suryanarayana, G; Sogancioglu, E; De Schutter, B
Scenario-based nonlinear model predictive control for building heating systems
Year: 
2021
Journal: 
ENERGY AND BUILDINGS
Pippia, T; Lago, J; De Coninck, R; De Schutter, B
Techno-economic optimization of an energy system with sorption thermal energy storage in different energy markets
Year: 
2020
Journal: 
APPLIED ENERGY
Scapino, L; De Servi, C; Zondag, HA; Diriken, J; Rindt, CCM; Sciacovelli, A
A 1-dimensional continuous and smooth model for thermally stratified storage tanks including mixing and buoyancy
Year: 
2019
Journal: 
APPLIED ENERGY
Lago, J; De Ridder, F; Mazairac, W; De Schutter, B

Pages