Thermische energieopslag houdt in dat overschotten aan warmte of koude opgeslagen worden om te gebruiken wanneer ze nodig zijn. Op die manier kunnen we het aanleveren van warmte of koude  loskoppelen van de vraag.

Dit lost het onevenwicht op tussen de warmtevraag op huishoudelijk niveau en de toevoer van warmte uit hernieuwbare bronnen (zoals zonnecollectoren of PV-gekoppelde warmtepompen). VITO/EnergyVille doet onderzoek naar de ontwikkeling, demonstratie en implementatie van thermische energieopslagsystemen.