Het thermotechnisch labo behoort tot de grootste onderzoeksfaciliteiten van VITO/EnergyVille. In deze laboratoriuminfrastructuur met multifunctionele uitrusting kunnen thermische systemen (verwarming en koeling) aan statische en dynamische tests worden onderworpen. Het laboratorium wordt aangestuurd en gemeten door een industriële PLC-infrastructuur die verbonden is met een SCADA-pakket. De apparatuur kan rechtstreeks verbonden worden met het Laagspanning Labo van VITO/EnergyVille. Het Thermotechnisch Labo kan onafhankelijke tests uitvoeren naar ISO 9001 standaard.

Voordelen

De ideale infrastructuur voor ontwikkelingsmaatschappijen, systeeminstallateurs, ontwikkelaars van besturingssystemen en consumentenorganisaties om hun applicaties te testen en monitoren.

Testmogelijkheden:

 • Statische en dynamische tests van:
 • Ketels, branders, regelsystemen, warmwaterkranen, ...
 • Warmtekrachtkoppelingseenheden: motoren, turbines, μCHP's, ORC's, ...
 • Warmtepompsystemen: water-water- en lucht-watersystemen
 • Opslagsystemen voor thermische energie: zowel gevoelige als latente warmte
 • Componenten voor stadsverwarming: onderstations, buizen voor stadsverwarming, besturingssystemen, ...
 • Besturingssystemen van thermische toepassingen Verwarmingssystemen: radiatoren, vloerverwarmingssystemen, ...
 • Combinaties van systemen: warmtepompen en thermische energieopslag, warmtekrachtkoppeling en thermische energieopslag, gedistribueerde thermische energieopslag, sorptiesystemen, ...
 • Met inbegrip van hernieuwbare energiebronnen,
 • b.v. combinatie met fotovoltaïsche energie
 • Inclusief gas, olie, biogas en elektriciteit
 • Zeer nauwkeurige metingen van energetische prestaties:
  • Temperaturen
  • Flows
  • (Differentiële) Druk
 • Elektrisch verbruik
 • Simulatie van verschillende temperatuur- en vochtigheidsprofielen en simulatie van continue (kan worden gemoduleerd) warmte- of koudeverliezen kunnen worden toegepast in de klimaatkamer van het thermotechnisch labo
 • Het leveren van veldmetingen en bewaking van thermische toepassingen

Toepassingen

Het thermotechnisch labo biedt een brede waaier aan mogelijkheden voor het testen van verwarmings- en koelingsapparatuur en -systemen.

 • Slim aansturen van warmtepompen om piekmomenten te verlagen
 • Slimme thermische energieopslagmogelijkheden
 • Statisch en dynamisch testen van ruimteverwarming en de performantie van sanitaire waterverwarming van regionale verwarmingscentrales.
 • Labo tests als onderdeel van nationale en Europese onderzoeksprojecten (FP7 E-hub, Linear, H2020, Rennovates, SALK/EFRO, etc.)
 • Testen van de efficiëntie van gasverwarmers
 • Testen van de energieperformantie van micro-turbines
 • Karakteriseren van boilers
 • Vergelijkend testen van latente energie-opslag
 • State-of-Charge bepaling
 • Testen van vloeistof naar vloeistof warmtewisselaars

Meer informatie over de laboratoria van EnergyVille en hun testfaciliteiten is te vinden op de website van EnergyVille