Nu hernieuwbare energiebronnen een sterke opgang kennen in het elektriciteitsnet, groeit de nood aan nieuwe technologieën en processen om die bronnen in te passen in het bestaande model.

Het identificeren en slim aansturen van flexibele verbruikers is essentieel, zowel om op systeemniveau te balanceren als om lokale netproblemen te voorkomen of op te lossen. Gebouwen, uitgerust met lokale (PV) productie, battterijen (stationair of onder de vorm van een elektrisch voertuig) en elektrische (warmtepompgebaseerde) verwarming, koeling en warmwaterproductie, zijn hiervoor uitermate geschikt. Het benutten en valoriseren van deze flexibiliteit strookt ook met de visie en ambitie om prosumenten te engageren als meer actieve deelnemers in het energiesysteem, door hen in staat te stellen hun beschikbare flexibiliteit te valoriseren als een ondersteunende dienst.

Publicaties

Energy and Emission Implications of Electric Vehicles Integration with Nearly and Net Zero Energy Buildings
Year: 
2021
Journal: 
ENERGIES
Rehman, HU; Diriken, J; Hasan, A; Verbeke, S; Reda, F
Integrating Plus Energy Buildings and Districts with the EU Energy Community Framework: Regulatory Opportunities, Barriers and Technological Solutions
Year: 
2021
Journal: 
BUILDINGS
Tuerk, A; Frieden, D; Neumann, C; Latanis, K; Tsitsanis, A; Kousouris, S; Llorente, J; Heimonen, I; Reda, F; Ala-Juusela, M; Allaerts, K; Caerts, C; Schwarzl, T; Ulbrich, M; Stosch, A; Ramschak, T
Building optimization testing framework (BOPTEST) for simulation-based benchmarking of control strategies in buildings
Year: 
2021
Journal: 
JOURNAL OF BUILDING PERFORMANCE SIMULATION
Blum, D; Arroyo, J; Huang, S; Drgona, J; Jorissen, F; Walnum, HT; Chen, Y; Benne, K; Vrabie, D; Wetter, M; Helsen, L
Optimal Control Strategies for Seasonal Thermal Energy Storage Systems With Market Interaction
Year: 
2021
Journal: 
IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY
Lago, J; Suryanarayana, G; Sogancioglu, E; De Schutter, B
Scenario-based nonlinear model predictive control for building heating systems
Year: 
2021
Journal: 
ENERGY AND BUILDINGS
Pippia, T; Lago, J; De Coninck, R; De Schutter, B

Pages