Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Wat doet de Raad van de EU?

De Raad van de Europese Unie – niet te verwarren met de Europese Raad – vormt de kern van het Europese bestuur en oefent met haar beleid invloed uit op elke afzonderlijke lidstaat. De Raad van de EU, bestaande uit ministers van de nationale regeringen, onderhandelt over EU-wetten en coördineert het beleid in sleutelgebieden. Ook staat de Raad van de EU in voor het ontwikkelen van buitenlands en veiligheidsbeleid, het sluiten van internationale overeenkomsten en het goedkeuren van de EU-begroting.

Het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie rouleert om de zes maanden. De drie opeenvolgende lidstaten werken hierbij nauw samen, wat ook wel het triovoorzitterschap wordt genoemd. Van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024 zal België het voorzitterschap op zich nemen. Daarmee volgt België het Spaanse voorzitterschap op, om het daarna over te dragen aan Hongarije.

Voor meer informatie over de Raad van de Europese Unie en haar werking, kan je terecht op de informatiepagina op de website van de Raad van de EU.

Belgisch voorzitterschap

Als voorzitter van de Raad van de EU zal België de EU-agenda leiden en de samenwerking tussen lidstaten bevorderen. Het overkoepelende doel is dan ook om de Europese Unie te versterken en vooruitgang te boeken in cruciale domeinen zoals klimaatverandering, economische groei en sociale cohesie.

Onder het motto “Beschermen, Versterken, Vooruitzien” stelt het Belgisch Voorzitterschap zes prioriteiten:

  • Verdedigen van de rechtsstaat, democratie en eenheid
  • Versterken van de concurrentiekracht
  • Streven naar een groene en rechtvaardige transitie
  • Versterken van sociale en gezondheidsagenda’s
  • Beschermen van mensen en grenzen
  • Promoten van Europa als wereldspeler

Bezoek de officiële website van het Belgisch voorzitterschap voor gedetailleerde informatie over de prioriteiten en initiatieven.

Vormgeven aan duurzaamheid in het EU-voorzitterschap

Inzet wordt impact

Het DNA van VITO bestaat uit onderzoek en innovatie gericht op duurzaamheid. Daarbij wordt uitgegaan van een diepgaand begrip van de mens en diens omgeving, gekoppeld aan technologische inzichten en digitale toepassingen. Positief transitiedenken, systeeminnovatie en samenwerking staan centraal in onze aanpak. Zo dragen we bij tot een sterkere concurrentiepositie van zowel Vlaanderen in Europa, Europa in de wereld, als de duurzaamheidstransitie wereldwijd.

Ons uitgangspunt is inclusiviteit: we nemen iedereen mee in deze duurzaamheidstransitie. Zo creëren we maximale impact op 3 domeinen:

  • Een economie gebaseerd op duurzaam grondstoffengebruik (materialen, chemische processen, water en energie).
  • Innovatieve oplossingen die de verdere opwarming van de aarde tegengaan en ondertussen helpen om de impact van de klimaatverandering op te vangen en veerkrachtig te handelen wanneer er zich een crisis voordoet.
  • Zorgen voor betaalbare en haalbare oplossingen in een gezonde leefomgeving voor elke burger.

VITO’s bijdrage aan het Belgisch Voorzitterschap

Als de Vlaamse onderzoeksinstelling voor innovatie op het gebied van duurzame ontwikkeling, zal VITO actief deelnemen aan evenementen in verschillende prioriteitsdomeinen van het Belgisch voorzitterschap. Onder dit voorzitterschap staan maar liefst 530 informele en 2000 formele bijeenkomsten gepland. Raadpleeg onze evenementenkalender hieronder om te weten te komen waar VITO aanwezig zal zijn!

(Lees verder onder de evenementenkalender)

Event Locatie Start Einde Aanwezig vanuit VITO

Week van de Belgische Renovatie

Brussel Ma 15/01/2024 Do 18/01/2024 Maarten De Groote

Evenement: Tackling PFAS pollution & Launch Knowledge Center Innovative Remediation Solutions

Antwerpen - Congrescentrum Vestar Do 01/02/2024 Vr 02/02/2024

Johan Gemoets, Patrick Berghmans, Stefan Voorspoels, Jelle Hofman

Van onderzoek naar realiteit: De kracht van Europese digitalisering ontsluiten

Brussel Ma 05/02/2024 Di 06/02/2024 Irena Kondratenko, Pieter Van Den Steen
European Mission Forum Brussel Woe 06/03/2024 Do 07/03/2024 Yves De Weerdt

Informele Raad Industrie - Interne Markt

Genk - Thor Park Do 08/02/2024 Vr 09/02/2024

Inge Neven, Walter Eevers, Leen Govaerts, Bert Gysen

Conferentie voor burgemeesters over het vertalen van de EU Green Deal naar lokale doelstellingen

Brussel Di 12/03/2024 Vr 15/03/2024

Birgit Vandevelde, Han Vandevyvere, Tatiana Pasquel Garcia (tbc)

Flanders Technology & Innovation door Wintercircus (EU voorzitterschapslabel) Gent Vr 15/03/2024 Do 21/03/2024 Nathalie Lambrechts

De Europese open wetenschapscloud (EOSC) en nationaal/regionaal open wetenschapsbeleid

Brussel Di 16/04/2024 Do 18/04/2024

Bart Dooms (tbc)

De Genoom Data Infrastructuur en Genoom van Europa - naar O&I en  gezondheidszorg van de toekomst:Conferentie O&I in gepersonaliseerde  geneeskunde/gezondheid en digitalisering

Brussel Di 28/05/2024 Woe 29/05/2024

Gökhan Ertaylan, Tina Smets, Nathalie Lambrechts,  Elfi Goesaert

Informeel Event Biomonitoring + PARC

Brussel Di 04/06/2024 Woe 05/06/2024

Eva Govarts

Workshop: Een toekomstbestendige Kaderrichtlijn Afval Mechelen Do 13/06/2024 Vr 14/06/2024 Ive Vanderreydt

Europees Strategieforum over onderzoeksinfrastructuren (ESFRI) / Jaarlijkse voorzitterschaps-conferentie rond onderzoeksinfrastructuur

TBD TBD  

Ils Reusen, Heleen De Wever, Jan Theunis (tbc)
 

Conferentie Circulaire Economie:

Sustainable resources management and Circular Economy

Brussel Woe 17/04/2024  

Philip Marynissen, Yoko Dams, Waldo Galle, Michiel Ritzen, Carolin Spirinckx, Ive Vanderreydt

Waterconferentie

Leuven Di 12/03/2024  

Dirk Halet

Seminarie New European Bauhaus

Brussel Di 23/04/2024  

Han Vandevyvere (tbc)

FTI Hasselt (EU-voorzitterschapslabel)

Hasselt Zo 17/03/2024 Do 21/03/2024

Dietrich Van der Weken, Frans Snijkers

Met deze initiatieven wil VITO haar engagement voor duurzaamheid versterken, bijdragen aan de groene transitie en een betekenisvolle rol spelen in het vormgeven van een veerkrachtige en duurzame toekomst voor Europa.

Voor een uitgebreid overzicht van de officiële en informele bijeenkomsten van de Raad, verwijzen we je graag door naar de evenementenpagina van het Belgisch EU-voorzitterschap.

Blijf op de hoogte

Houd deze pagina in het oog om op de hoogte te blijven van de laatste inzichten en ontwikkelingen over VITO’s activiteiten rond het Belgisch voorzitterschap.

Volg ons ook zeker op LinkedIn, X, Facebook en Instagram om geen enkele update te missen!