Aarzel niet om contact op te nemen, indien u een schadegeval wil aangeven ten gevolge van werkzaamheden van VITO.

+32 14 33 55 61

Is er kans op schade?

Bij een seismische campagne is de kans op schade zeer klein. Tijdens de seismische campagne wordt continu de trilsterkte gemeten bij de meest nabijgelegen woning. Op die manier wordt de energie van de trillingen, die wordt uitgezonden door de trilwagens, continu bijgestuurd en wordt ervoor gezorgd dat de trillingen onder de normen blijven die door de bouwsector zijn vastgelegd. De impact van de seismische campagne zal dus nooit meer zijn dan enige bouwwerkzaamheden in de buurt van een woning. Ook met de locatie van ondergrondse leidingen wordt rekening gehouden en ook hier worden de trillingen gemonitord. Zijn er na de passage van de trilwagens toch duidelijke sporen zichtbaar, dan zal VITO de verzekeringsmaatschappij inschakelen om die te vergoeden.

Wanneer de aardwarmtecentrale op de Balmatt-site opnieuw wordt opgestart, dan zal dit gebeuren onder nog striktere, gecontroleerde voorwaarden dan voorheen. De inzichten uit de voorbije operationele periodes stellen de onderzoekers in staat om de werkingsparameters van de centrale bij te stellen om het risico op een geïnduceerde trilling zo laag als mogelijk te houden. Het lokale seismometer­netwerk, dat in staat is om de kleinste onderaardse bewegingen te detecteren, is bovendien gevoelig uitgebreid. Op basis van de continue metingen stellen de onderzoekers de operationele parameters van de centrale bij waar nodig. Indien er zich alsnog een voelbare trilling zou voordoen, waardoor er schade wordt veroorzaakt, dan zal VITO de verzekeringsmaatschappij inschakelen om die te vergoeden.

Aarzel niet om contact op te nemen, indien u een schadegeval wil aangeven ten gevolge van werkzaamheden van VITO. U kan hiervoor eenvoudig een bericht sturen naar aardwarmte@vito.be

De schadelijder geeft daarbij de toestemming dat zijn/haar gegevens in het kader van het schadegeval verwerkt mogen worden door VITO, conform de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierbij verwijzen we naar onze privacyverklaring: https://vito.be/nl/privacyverklaring. De schadelijder geeft eveneens de toestemming dat deze gegevens gedeeld mogen worden met de verzekeringsmaatschappij, voor aangifte van het schadegeval.