De transitie naar een veilig, duurzaam en betaalbaar energiesysteem is volop bezig. Ons onderzoek omvat materialen en componenten tot het niveau van complete energiesystemen, business modellen en strategieën. Ontdek hoe wij bedrijven en overheden helpen hun doelstellingen te bereiken.

Aan ambitie is er geen gebrek in Europa. Tegen 2050 wil de Europese Unie klimaatneutraal zijn. Op energiegebied valt er nog veel te winnen, met een voorziening die nu nog sterk afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Een duurzaam energiesysteem begint met een zo groot mogelijk aandeel koolstofarme energiebronnen.

Bij VITO benaderen we de energietransitie vanuit een systemische visie. En vanuit verschillende invalshoeken: technologisch, economisch en sociologisch. Dankzij ons sterk multidisciplinaire karakter en de complementariteit van onze onderzoekspartners coveren we met ons onderzoek de volledige waardeketen. Het gaat van materialen en componenten tot het niveau van complete energiesystemen, business modellen en strategieën.

Ontdek hoe wij bedrijven en overheden helpen hun doelstellingen te bereiken.

Digitale energieoplossingen

Digitaliseer uw warmtenetten

We willen allemaal een lagere energierekening. En we verkiezen groene energie boven fossiele brandstoffen. Dat is waar digitale warmte komt kijken. Want maar liefst 60% van onze energie bestaat uit warmte. En warmtenetten bestaan al tientallen jaren. Maar kunnen we ze slimmer maken? Ja, dat kunnen we! Door AI toe te passen en gebruik te maken van de troeven die er al zijn: de thermische massa van gebouwen.

Pieken in de warmtevraag afvlakken en de energievraag verschuiven? Kom te weten hoe dit mogelijk is met de STORM District Energy Controller.

Slim laadsysteem voor elektrische voertuigen

Elektrische voertuigen ongecontroleerd opladen kan leiden tot piekverbruik. Hoe kunnen we overbelasting van het net vermijden en toch zoveel mogelijk hernieuwbare elektriciteit gebruiken? Het Smart Electric Vehicle Charging plan dat door VITO/EnergyVille ontwikkeld werd, optimaliseert de interactie tussen elektrische auto’s en elektriciteitsnetten. Het resultaat? De beschikbare infrastructuur wordt efficiënter gebruikt, de eigenaar van de auto krijgt een betere service en de energiefactuur daalt.

Kosteneffectieve energietransitie voor gebouwen

Onze ecologische voetafdruk verkleinen is noodzakelijk als we de CO2-emissienormen van 2030 en 2050 willen halen. Maar hoe kunnen we zo goed mogelijk bepalen hoe we de CO2-uitstoot van een gebouw, straat, wijk of stad kunnen verlagen? En welke investeringen zijn het efficiëntst?

Urban Energy Pathfinder, ontwikkeld door VITO/EnergyVille, berekent welke de meest optimale mix van maatregelen het energiesysteem van een gebouw, straat, wijk of stad kan verduurzamen.

Levensduur van batterijen

Smart cell verspreidt intelligentie BMS over individuele cellen

Elektrische auto’s zitten vol elektronica. Onder andere om de toestand van de batterijen te monitoren en hun werking bij te sturen als dat nodig is. Dat gebeurt via het batterijmanagementsysteem (BMS). Dit ligt vaak bovenop de batterijmodule en neemt plaats en gewicht in. De complexe bedrading maakt dat de batterij moeilijk hergebruikt kan worden omdat het BMS dikwijls vervangen moet worden. Hierbij gaat belangrijke informatie verloren die nodig is om de veiligheid van de batterij te garanderen en de resterende levensduur te berekenen. De oplossing is een slimme batterijcel

Veilig transport van lithiumbatterijen tijdens vluchten

De afgelopen jaren waren er enkele incidenten van ongecontroleerde brand tijdens vluchten, veroorzaakt door lithiumbatterijen. Daarom is het aparte transport van lithiumbatterijen sinds 2016 verboden als vracht op passagiersvluchten. VITO/EnergyVille heeft in opdracht van de Europese Commissie en het Europese Agentschap voor luchtvaartveiligheid (EASA) het Sabatair-project gecoördineerd. Het belangrijkste doel van dit project was om maatregelen te evalueren om het veilige transport van lithium-metaal- en lithium-ion-cellen en -batterijen als vracht op passagiers- en cargovluchten te verbeteren.

Infrastructuur: energiesystemen ontwikkelen, testen en valideren voor slimme steden

Als bedrijf kunt u op VITO rekenen om uw ideeën voor duurzame innovatie te realiseren. Doe een beroep op de multidisciplinaire aanpak van onze experts, of maak gebruik van onze labo's met state-of-the-art infrastructuur.

Het oPEN Thor Living Lab is een Europese pionier in innovatie voor positieve energiebuurten (PEN), met een science & business park, een incubator voor start-ups en scale-ups, een PEN living lab, en twee woonwijken (New Texas en Garden suburbs, Genk).

The oPEN Thor Living Lab
The oPEN Thor Living Lab

Meer expertise

Elektrochemie

Dankzij het potentieel om via hernieuwbare elektriciteit de CO2-emissies tot 0 te herleiden, geloven wij dat de toepassing van elektrochemische alternatieven een veelbelovende oplossing is voor de duurzame productie van een breed scala van chemicaliën en brandstoffen.

Circulaire business modellen

Wilt u waarde creëren in de opkomende circulaire economie? Bent u benieuwd hoe u uw producten, bedrijfsstrategie en processen hierop voorbereidt? VITO heeft de expertise, ervaring en de nodige beslissingsondersteunende methodes om de risico’s in uw duurzaamheidsstrategie in te perken.

Diepe geothermie

Overschakelen op duurzame energiebronnen is nodig om klimaatneutraliteit te bereiken en minder afhankelijk te worden van energie-import. Omdat wind- en zonne-energie afhankelijk zijn van het weer is er behoefte aan energiebronnen die 24/7 beschikbaar zijn. Dat is waar diepe geothermische energie komt kijken. Het is een continue, duurzame energiebron die tegelijkertijd warmte en elektriciteit levert. 

Duurzaamheidsevaluaties

Zeggen dat je milieuvriendelijke bouwmaterialen produceert is één ding. Dit aantonen is nog iets anders. Dat is waarom de milieuproductverklaring in 2014 is opgenomen in een koninklijk besluit. Zij bepaalt de regels omtrent milieu-aanspraken over bouwproducten. VITO helpt organisaties om de duurzaamheid van bouwmaterialen, bouwelementen, energietechnologieën en -systemen, gebouwen en infrastructuren, en districten te verbeteren.