VITO zal op het FTI Slotfestival in Antwerpen, dat plaatsvindt in het weekend van 23 en 24 maart 2024 in het Sportpaleis, een actieve rol spelen met verschillende standen die gericht zijn op drie overkoepelende thema's: grondstoffen, klimaat en leefomgeving. Woon diverse demonstraties en interactieve sessies bij die je een dieper inzicht zullen bieden in VITO's technologieën en onderzoeksprojecten.

Gebruik het menu aan de rechterkant van deze pagina om meteen naar de informatie van een specifiek thema te gaan.

Meer informatie over onze aanwezigheid op FTI Hasselt vind je hier.

Grondstoffen

3D printen op Mars

Hoe geraken we van Mars terug naar de aarde? Door de CO2 in de atmosfeer van Mars om te zetten in methaan met 3D-geprinte katalysatoren van marsstof. Dat onderzoeken we in project MarsCat. 

Marsstof is synthetisch nagemaakt stof van op Mars. De Mars rovers hebben info over de chemische samenstelling van het oppervlak van Mars doorgestuurd naar de aarde. Hier op aarde is deze stof dan exact nagemaakt. Dit is beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Op Mars is er een atmosfeer met 95% CO2-gehalte. Die CO2 kunnen we omzetten naar methaan met de hulp van katalysatoren die we ter plaatse 3D-printen. Op die manier kunnen we ook terug van Mars ook weer terug naar huis of nog een planeet verder reizen. SpaceX heeft zijn raket hier alvast op aangepast.

Kom een kijkje nemen hoe dit in zijn werk gaat. Je kan de 3D-printer in actie zien, meer te weten komen over reizen naar Mars en terug.

VITO-technologieën in de kijker:

 • Carbon Capture and Use: CO2 van broeikasgas tot grondstof. CO2 als grondstof voor creatie chemicaliën (mierenzuur), systhetische brandstoffen (methaan) of het maken van klimaatneutrale bouwmaterialen (carbstone). VITO is betrokken in de volledige breedte van het onderzoek; van wetenschappelijk, technisch tot het economische plaatje.
   
 • 3D-printtechnologie: VITO is een pionier op het gebied van 3D-micro-extrusie, een soort 3D-printtechnologie die geschikt is voor het maken van poreuze materialen. Door de samenstelling en het ontwerp te wijzigen, kunnen de sterkte en stabiliteit van een katalysator worden geoptimaliseerd. 
   
 • Carbonatatie: Bij VITO ontwikkelden we een technologie om tegels, dakpannen, klinkers, boordstenen en bouwblokken te maken van het calciumrijke staalslakpoeder. Daarbij gebruiken we CO2 als bindmiddel. Cement is niet meer nodig. Dat proces heet carbonatatie.

Demo

Wist je dat VITO de FTI awards 3D print op basis van afval van de staalindustrie? We 3D printen live op FTI.

Digitaal water

De waterbronnen van bedrijven in de haven van Antwerpen en langs het Albertkanaal staan onder toenemende druk door de klimaatverandering. Tijdens droogte baart niet enkel het waterpeil zorgen maar neemt ook de verzilting sterk toe en dat speelt heel wat bedrijven parten. Een sensorennetwerk maakt realtime opvolging mogelijk via dashboards. De bijhorende data-analyse door VITO’s experten maken gerichter operationeel beheer en betere afstemming tussen de verschillende actoren mogelijk.

Demo

Neem deel aan onze speciale tasting. Proef zelf het verschil in verzilting van het Scheldewater in Antwerpen en Gent op onze VITO-stand.

Watercontainer

Zie en voel hoe je waterwinst kan boeken op bedrijventerreinen. Waterwinst kan bijvoorbeeld zijn om minder hoogkwalitatief kraanwater of schaars grondwater te verbruiken, maar een duurzaam alternatief zoals regenwater. Hoe pak je dat aan op en rond een volledig bedrijventerrein?

Maar waterwinst kan ook betekenen: meer groen en minder verharding op het terrein. Zo slaan we 2 vliegen in één klap: het zorgt voor een gezonde en toffe werkomgeving, en ook voor een betere infiltratie van water in de bodem. Maar hoe doe je dat wanneer er bovengronds weinig ruimte is?

Ontdek hoe bedrijven waterwinst kunnen boeken. Interactieve opstellingen en een luisterverhaal met bekende stemmen dompelen je onder in tastbare, slimme ingrepen voor duurzamer waterbeheer op bedrijfsterreinen.

Lignine

Een duurzaam alternatief voor aardolie in de chemische industrie.

In 2022 is de eerste en enige pilootlijn van bio-aromaten uit lignine in Europa officieel geopend op de VITO-site in Mol: de LignoValue Pilot. Producten uit fossiele grondstoffen vervangen door biogebaseerde, performante en veilige alternatieven vormt voor de Europese chemische industrie een belangrijke economische uitdaging.

Ontdek het enorme potentieel van lignine uit hout, de sleutel tot het vervangen van aardolie, via chemische experimenten en een bezoek aan de operationele LignoValue testinstallatie.

Door lignine en bio-aromaten te gebruiken, zetten we een stap weg van onze afhankelijkheid van aardolie en banen we een weg naar duurzamere en milieuvriendelijkere producten.

Demo

Kom de demo in virtual reality ontdekken op de VITO-stand en maak kennis met de grondstof van de toekomst voor verven, lijmen, isolatiematerialen, matrassen en veel meer.

Zicht op net-zero

Scenario’s voor een klimaatneutraal België.

Meer dan 200 onderzoekers bij EnergyVille hebben onder coördinatie van VITO onderzocht wat de meest optimale manier is om een klimaatneutraal België te bereiken tegen 2050, en dit tegen de laagste maatschappelijke kost. We houden rekening met de huidige prijzen, en bekijken het volledige langetermijnbeeld richting 2030 en 2050. Kan België überhaupt klimaatneutraal zijn in 2050? En zal het klimaatbeleid richting 2050 voor de maatschappij betaalbaar zijn? De resultaten werden in een heus platform gegoten dat toelaat in een oogopslag de uitkomsten te zien, en dat over verschillende sectoren – industrie, elektriciteit, gebouwen, transport en waterstof – heen.

Voor deze modelstudie werd gewerkt met drie scenario’s:

 1. een centraal scenario (gegeven de technische ontwikkelingen van vandaag),
 2. een scenario van elektrificatie (ervan uitgaand dat België toegang krijgt tot een grote zone in de diepere Noordzee voor een extra 16 GW aan offshore windenergie) en
 3. een scenario met duurzame moleculen en beperkte koolstofopslag (focus op groene waterstof en brandstoffen op basis hiervan).

Demo

Kom de scenario’s voor verschillende sectoren ontdekken op de VITO-stand.

Klimaat

Remote sensing

Satellieten; de stethoscopen van ons klimaat.

Met satellieten, drones, vliegtuigen en grondapparatuur verzamelen we waardevolle gegevens over onze planeet. Zoals over de natuur, luchtkwaliteit en veranderingen in steden.

Kom langs op onze VITO-stand en leer hoe we met remote sensing:

Klimaatportaal

Je kompas naar een klimaatbestendig Vlaanderen.

Luchtverontreiniging en klimaatverandering zijn ernstige bedreigingen voor onze gezondheid en ons milieu. Waar begin je om je gemeente, wijk of project aan te passen aan het veranderende klimaat? In het klimaatportaal van VMM brengen we alle cijfers en tools samen om een beeld te krijgen van waar de mogelijke impact van een veranderend klimaat het snelst kan opduiken, of het grootst kan zijn in Vlaanderen. 

VITO ondersteunt overheden, industrie en de particuliere sector bij het nemen van beslissingen om klimaatbestendig te worden en de luchtkwaliteit te verbeteren. VITO levert hiervoor diensten, beslissingsondersteunende instrumenten, risicoanalyses en modellen zodat onze klanten de best geïnformeerde beslissingen kunnen nemen om over te gaan tot acties. Dit doen we door klimaat-risicoanalyses en adaptatie-scenarioinformatie te verstrekken op basis van de meest nauwkeurige klimaatgegevens (IPCC klimaatprojecties). Samen met onze klanten ontwikkelen we interactieve klimaatdiensten op de lokale tot wereldwijde schaal. Zo ontwikkelden we het klimaatportaal voor VMM.

Demo

Benieuwd naar de mogelijke impact van klimaatverandering in een specifieke wijk of stad? Ga zelf aan de slag met het Klimaatportaal; je kompas op weg naar meer klimaatbestendigheid.

Leefomgeving

Beter voorkomen dan genezen

Adem check: sneller, goedkoper en gemakkelijker.

Is ademanalyse nieuw? Nee, zelfs de oude Grieken gebruikten een paar eeuwen voor Christus de geur van adem al om ziektes op te sporen zoals diabetes.  

Wanneer je uitblaast zit er in dat wolkje een cocktail van stikstof, koolstof, zuurstof en nog veel andere stoffen. De samenstelling ervan verraadt hoe jij je voelt, wat je vandaag hebt gegeten of gedronken en of je hebt bewogen. Dat komt door biomerkers: het lichaam reageert op iets en die verandering kunnen we meten. 

VITO wil ademanalyses breder inzetten om ziektes op te sporen. Ademanalyses kunnen ziektes opsporen zonder ingrijpende onderzoeken. Dankzij zo’n ademtest hoef je geen bloed meer te laten prikken. Je hoeft dan ook geen urine of ander weefsel meer af te staan. Het resultaat is bovendien direct beschikbaar.

Demo

Doe de ademtest en wij onthullen wat we zoal terugvinden in je adem.

Wijkrenovatietool

Om het renovatietempo in Vlaanderen verder op te krikken en om een helder renovatietraject te bieden aan burgers, wordt een ‘Wijkrenovatietool’ ter beschikking gesteld aan lokale besturen en hun partners. Het is daarbij van cruciaal belang om de kloof tussen de verschillende stakeholders- overheid, de bouwsector inclusief financiële sector en burgers – te overbruggen. De Vlaamse overheid gaf daarom EnergyVille/VITO de opdracht om een toolchain te ontwikkelen die de renovatiegolf met een data gedreven aanpak kan ondersteunen en ontzorgen. Op die manier wordt beoogd om via een innovatieve, breed gedragen en zo praktijkgericht mogelijke aanpak tot een versnelling van collectieve renovaties te komen.

Het Digital Twin Wijkrenovatietool-project richt zich op het creëren van een digitaal dataplatform voor collectieve renovaties in Vlaanderen. Dit platform ondersteunt drie stappen, elk gericht op verschillende gebruikersgroepen en toepassingsgebieden:

 1. Wijkrenovatietool (Lokale Besturen): Een tool voor lokale besturen waarmee ze collectieve renovatiekansen kunnen identificeren en duurzame warmtenetten kunnen verkennen.
 2. Woonrenovatietool (Energiehuizen): Gericht op energiehuizen om huiseigenaren te betrekken en overtuigen met op maat gemaakte renovatieplannen.
 3. Bi-Directionele API (Transitie-/Energie-experts): Een API voor experts en consultants om bidirectionele gegevensuitwisseling mogelijk te maken en het renovatieproces te bevorderen.

Deze tools werken samen als een integraal onderdeel van een drieledige toolchain, waarbij de datastromen tussen stakeholders en de Vlaamse overheid worden geoptimaliseerd. Het doel is om renovatieprojecten te versnellen, collectivisering te vergroten en de ambitie en het renovatietempo te monitoren.

Demo

Ontdek als eerste de wijkrenovatietool en zie hoe lokale besturen collectieve renovatiemogelijkheiden voor hun stad kunnen ontdekken.

FTI Talks

Ruimtevaart & Klimaat

Inspiratiesessie

Zaterdag 23 maart 2024 - 13.30u - Lotto Arena - vrije zit

Welke innovaties kunnen ons klimaat beïnvloeden en welke Vlaamse technologie zorgt ervoor dat we veilig naar Mars kunnen reizen? Schuif aan en luister naar deze inspirerende sprekers: Jacotte Brokken (weervrouw VRT), Steven Krekels (VITO), Hans Brackquené (SME4SPACE).

Je krijgt als bezoeker van het FTI Slotfestival gratis en vrij toegang om plaats te nemen en geïnspireerd te geraken. Moderator: Ben Roelants.

FTI Jobbeurs

FTI Jobfair in het Sportpaleis

Ben jij een #visioneer en zie jij de dingen ook anders?

Zaterdag 23 en zondag 24 maart 2024 - Hospitality center -  doorlopend van 10u tot 18u.

Werken in technologie & innovatie?

Kom tijdens het FTI Slotfestival langs op onze jobstand en ontdek onze openstaande vacatures.