Een huis gebouwd met vezels uit bermgras. Duurzame, goedkope energie uit bermgras. Duurzamer en goedkoper bermbeheer. Science fiction? Wensdroom?

+32 14 33 58 49

In het Europees gesubsidieerde project GRASSIFICATION onderzoeken onderzoeksinstellingen, landschapsbeheerders en bedrijven in hoeverre voor deze en andere toepassingen een economisch rendabele businesscase ontwikkeld kan worden. Over een periode van drie jaar zullen 23 partners (inclusief observer partners) uit het VK, Nederland, Frankrijk en België samen het volledige traject van bermbeheer tot eindproduct onder de loep nemen via een multidimensionale aanpak om op die manier maximaal bermgras te valoriseren tot waardevolle eindproducten. Op die manier hopen we een nieuwe, grondgebonden circulaire economie te stimuleren op basis van bermgras.

VITO is verantwoordelijk voor de assessment van de innovatieve bermgras business cases en voert volgende acties uit:

  • We analyseren de techno-economische haalbaarheid van de nieuwe business cases, met behulp van ons TEA-model
  • We gaan de optimale organisatiestructuur van de nieuwe business cases na, met behulp van onze MooV-applicatie.
  • We inventariseren het beleidslandschap en definiëren op basis daarvan een Roadmap voor managers, beleidsmakers en andere stakeholders.

Duur

01/03/2018 tot 28/02/2021

Budget

€4,4 miljoen, waarvan €2,5 miljoen Europese steun

Partnerschap

Universiteit Gent, Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, departement Groene Chemie en Technologie (BE, projectleider)

Provincie West-Vlaanderen (BE)

Inagro (BE)

Pro Natura (BE)

Vanheede Landfill Solutions NV (BE)

Innec CVBA (BE)

VITO (BE)

Kent Wildlife Trust (VK)

Delphy BV (NL)

Millvision (NL)

Avans University (NL)