Luchtvervuiling en klimaatverandering vormen een bedreiging voor onze gezondheid en het milieu. VITO ondersteunt overheden en bedrijven in hun beslissingsprocessen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

De Antwerpse ring overkappen. Het is een historische opportuniteit. Intendant Alexander D’Hooghe en zijn team hebben van 2016 tot 2018 het ontwerpproces Over De Ring opgestart en begeleid. VITO-onderzoekers stonden hen bij met advies over de mogelijke impact van elk design op de luchtkwaliteit.

Ruim 70 000 vroegtijdige overlijdens in de EU kunnen toegewezen worden aan NO2-blootstelling. Om deze gezondheidsrisico's op Europees niveau accuraat te kunnen meten, was een nieuwe modelleringsmethodologie nodig, QUARK. Een modelleringsaanpak ontwikkeld door VITO om snel stedelijke luchtkwaliteitsbeoordelingen te berekenen.

airQmap is een krachtig platform voor mensen met weinig of geen expertise inzake luchtvervuiling om gedetailleerde luchtkwaliteitsmetingen tot op straatniveau uit te voeren. Dankzij deze aanpak kunnen betaalbare luchtkwaliteitskaarten gemaakt worden voor steden en gemeenten.

Onze luchtkwaliteit opgeklaard

Zoek je een helder antwoord op al je vragen over de luchtkwaliteit in Vlaanderen? VITO-collega en klimaatexpert Wouter Lefebvre schept klaarheid in zijn boek 'Onze lucht'. 

Wist je dat:

  • Houtverbranding en het uitmesten van stallen in Vlaanderen de twee belangrijkste rechtstreekse bronnen van fijn stof zijn?
  • Een moderne vrachtwagen na Dieselgate minder stikstofoxiden uitstoot dan een personenwagen?
  • Een moderne auto slechts 15% van zijn emissies van fijn stof via de uitlaat uitstoot?