Luchtvervuiling en klimaatverandering vormen een bedreiging voor onze gezondheid en het milieu. VITO ondersteunt overheden en bedrijven in hun beslissingsprocessen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Over de Ring

Het QUARK-model van VITO: NO2-blootstelling in EU beter beoordelen

AirQmap

Onze luchtkwaliteit opgeklaard

Zoek je een helder antwoord op al je vragen over de luchtkwaliteit in Vlaanderen? VITO-collega en klimaatexpert Wouter Lefebvre schept klaarheid in zijn boek 'Onze lucht'. 

Wist je dat:

  • Houtverbranding en het uitmesten van stallen in Vlaanderen de twee belangrijkste rechtstreekse bronnen van fijn stof zijn?
  • Een moderne vrachtwagen na Dieselgate minder stikstofoxiden uitstoot dan een personenwagen?
  • Een moderne auto slechts 15% van zijn emissies van fijn stof via de uitlaat uitstoot?