MONA.health, een spin-off van VITO en KU Leuven, heeft aangekondigd dat het een Seed financieringsronde van 1,5 miljoen euro heeft afgesloten met toonaangevende strategische Belgische investeerders voor een nieuwe generatie artificiële intelligentie (AI)-oplossingen om te screenen op oogziekten die tot blindheid leiden.

Deze financieringsronde zal gebruikt worden om bijkomende softwareontwikkelaars en commercieel personeel aan te werven, verschillende grootschalige pilootprojecten voor diabetische retinopathie-screening uit te voeren, en de reglementaire goedkeuring voor glaucoom-screening af te ronden. MONA.health wordt geleid door CEO Olivier Ménage, een veteraan in de sector, die eerder senior management posities bekleedde bij Fortune 500 Medical Device-bedrijven.

De MONA-oplossing voor de screening van diabetische retinopathie en diabetisch maculair oedeem met artificiële intelligentie is CE-gecertificeerd en zal tegen eind dit jaar in Europa beschikbaar zijn voor oogartsen.
"MONA.health hanteert een innovatieve aanpak voor de screening op oogziekten, zoals diabetische retinopathie en glaucoom. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Screening op oogziekten wordt nu meestal gedaan door een oogarts met behulp van andere technieken en pupilverwijdende oogdruppels, wat oncomfortabel is voor de patiënt. Screening op diabetische retinopathie en glaucoom is tijd- en arbeidsintensief ", zegt Olivier Ménage, CEO van het bedrijf.

MONA levert gestandaardiseerde, nauwkeurige resultaten met behulp van een ‘eenvoudige’ netvliescamera zonder pupilverwijding. De nauwkeurigheid van MONA is 92,5% voor doorverwijsbare diabetische retinopathie en 94% voor maculair oedeem. De onderzoekstijd wordt teruggebracht tot minder dan 4 minuten en de resultaten zijn een seconde later al beschikbaar voor de oogartsen. De nauwkeurigheid van de resultaten is even hoog als die van de best opgeleide oogarts.
Dankzij MONA kunnen patiënten op tijd gescreend worden en kunnen oogartsen hun workflow verbeteren, waardoor ze tijd winnen voor complexere behandelingen en procedures. MONA voor diabetische retinopathie screening wordt momenteel geëvalueerd in vier Belgische ziekenhuizen met de E Clair klinische studie ondersteund door de Diabetes Liga.

MONA betekent een grote innovatie voor de glaucoomscreening, een oplossing voor een van de grootste uitdagingen in de oogheelkunde. Momenteel wordt één op de twee patiënten met glaucoom niet gediagnosticeerd. Deze patiënten lopen het risico blind te worden. Het financiële kostenplaatje en de tijd die het nu kost om glaucoom te screenen, liggen daar mee aan de basis van.
MONA's AI voor glaucoomscreening (octrooi in aanvraag) zal de klinische praktijk transformeren. Glaucoomscreening zal amper een paar minuten duren, minder lastig zijn voor de patiënt en bovendien  tegen aanzienlijk lagere kosten. Dat zal drempelverlagend werken voor de patiënt en zal de oogarts toelaten om meer tijd over te houden voor behandeling en follow-up.
MONA zal worden geleverd als software (als een service-oplossing) of als software met een netvliescamera (als een all-in oplossing).