In het Europese Horizon 2020-project BioRECO2VER zet een internationaal consortium een belangrijke stap om de commerciële haalbaarheid te vergroten van de bioconversie van CO2. Het vier jaar durende project, gecoördineerd door VITO, is gelanceerd in januari 2018 en zal zich focussen op het verfijnen van biotechnologische processen die CO2 uit industriële puntbronnen omzetten in waardevolle platformchemicaliën zoals lactaat en isobuteen. Het BioRECO2VER-project zet hierdoor een belangrijke stap in de valorisatie van CO2 en biedt tegelijkertijd oplossingen voor de productie van chemicaliën.

Foto: BioRECO2VER consortium tijdens de kick-off meeting in Brussel

Het project wil op een duurzame manier alternatieve processen creëren voor de commerciële productie van platformchemicaliën, vertrekkend van industriële CO2-uitstoot. Er moeten echter nog een aantal technische en economische barrières overwonnen worden, waaraan biotechnologische processen voor CO2-conversie momenteel lijden. Om er een paar op te noemen: de kosten voor de voorbehandeling van het gas zijn nog steeds te hoog, de gastransfer in de bioreactoren is niet optimaal, de productrecuperatiekosten zijn nog te groot en de schaalbaarheid is niet voldoende bewezen.

BioRECO2VER neemt resterende hindernissen weg

In het nieuwe Europese Horizon 2020-project BioRECO2VER gaat een team van gespecialiseerde industriële, academische en onderzoekspartners uitzoeken hoe deze uitdagingen opgelost kunnen worden. BioRECO2VER wil de haalbaarheid aantonen van efficiëntere biotechnologische processen voor het afvangen en omzetten van CO2 uit industriële puntbronnen in de waardevolle platformchemicaliën isobuteen en lactaat.

Het BioRECO2VER-team zal daarom onder meer een hybride enzymatisch proces voor CO2-afvang van industriële puntbronnen onderzoeken. De omzetting van afgevangen CO2 in de doelproducten isobuteen en lactaat zal worden gerealiseerd via drie gepatenteerde microbiële platformen die representatief zijn voor een veel breder gamma aan producten en toepassingen. De ontwikkeling en optimalisering van bioprocessen zal plaatsvinden met zowel fermentatieve als bio-elektrochemische systemen. De microbiële platformen zullen worden verfijnd naar Technology Readiness Level (TRL) 4 en het meest veelbelovende proces voor elk doelproduct zal worden gevalideerd in TRL 5 op echte off-gases.

Internationaal consortium combineert industriële ervaring en academische expertise

Het BioRECO2VER-project werd gelanceerd op 1 januari en loopt tot eind 2021 met een budget van 7 miljoen euro. Het project wordt gecoördineerd door VITO. De andere projectpartners zijn EnobraQ (Frankrijk), Technical University of Luleå (Zweden), Syngip (Nederland), IDENER (Optimización Orientada a la Sostenibilidad - Spanje), CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche – Italië), Universitat de Girona (Spanje), NOVA (Institut für politische und ökologische Innovation GmbH – Duitsland), Cementos Portland Valderrivas (Spanje), Arkema (Frankrijk), PKN ORLEN (Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. – Polen), en NatureWorks LLC (VSA).

Meer info

Voor meer informatie, contacteer projectcoördinator Heleen De Wever, heleen.dewever@vito.be

Dit project wordt gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 760431.

Contact:
+32 14 33 69 32