Versnelde duurzaamheidstransities

VITO Nexus is overtuigd dat we, als we onze samenleving en planeet een toekomst willen gunnen, ons menselijke doen en laten grondig zullen moeten verduurzamen. En dat we, om dat te doen, in de breedte en de diepte zullen moeten veranderen. Voor VITO Nexus betekenen ‘duurzaamheidstransities’ ook rechtvaardige en inclusieve veranderingen.

Met activerende kennis

VITO Nexus wil aan die verduurzamingsmissie bijdragen door zij die willen verduurzamen te helpen om ook daadwerkelijk te veranderen. Dat doen we door vernieuwende kennis zo te ontsluiten dat ze er ook echt mee aan de slag kunnen in hun transitie naar duurzaamheid.

Via nieuwe verbindingen

Bij VITO Nexus geloven we dat de oplossingen liggen in transversaal denken en handelen, door silo’s heen. Niet enkel omdat we de toekomst samen zullen moeten maken of omdat twee expertises krachtiger zijn dan één, maar ook omdat het oude denken op is. De oude systemen brachten ons waar we vandaag zijn. Willen we het anders doen, dan zullen we ook anders moeten denken, doen en organiseren.

En ruimte voor experiment

VITO Nexus kan je zien als een veilige denk- en doe-ruimte waarin alles mogelijk is, als het maar bijdraagt aan echte verduurzaming en leidt tot werkbare kennis. We weten de ruimte te creëren en te bewaken waar dit denken en doen tot stand komt. Dit doen we met respect voor en interesse in de stakeholders rond de tafel, maar ook met het oog op implementatie en verandering.

Op basis van wetenschappelijke inzichten

VITO Nexus is geen typische procesbegeleider. Onderzoeken en doen gaan bij ons hand in hand. Samen met onze kennis over processen van verandering uit de transitiewetenschap, brengen we ook inhoudelijke wetenschappelijke expertise mee aan tafel. Onze inbedding in VITO betekent dat we rechtstreekse toegang hebben tot topkennis rond duurzaamheid op vlak van chemie, landgebruik, gezondheid, energie en grondstoffen. En we bouwen al doende ook nieuwe kennis op. Zo verrijken we het onderzoek en versterken we de actie.

VITO zet in op het versnellen van duurzaamheidstransities

In samenwerking met Innovatienetwerk Overheid: vlaanderen.be/innovatienetwerk-overheid/filmpjes/systeemleren. Bekijk de video met Yves De Weerdt hieronder.

Transitie in onderzoek, onderzoek in transitie

In haar generieke missie stelt VITO dat de organisatie met onderbouwde adviezen en ondersteuning wil bijdragen aan het stimuleren van duurzame ontwikkeling. Binnen VITO zijn ‘transities’ en ‘transitiemanagement’ de centrale concepten waarmee we de omslag naar een duurzame samenleving effectief willen helpen realiseren.

Benieuwd wat we allemaal doen?

Al doende leren

VITO Nexus ontwikkelt - dankzij onze deelname aan projecten en programma's - een leerplatform als een dienstencatalogus voor en met VITO-onderzoekers, onze partners en diverse maatschappelijke actoren. Ontdek de basis van transitiedenken en -doen, en steek je de handen uit de mouwen met enkele praktische tools.