VITO speelt haar rol als kennisinstelling binnen het GBO-project en zorgt voor een overzicht van de huidige en verwachte toekomstige onderzoeksdomeinen binnen de bio-economie. Daarnaast ontwikkelde VITO de van BIOBUILDER 2.0 als ondersteunende tool binnen nieuwe opleidingstrajecten.

Vlaanderen en Nederland zijn koploper op het gebied van biogebaseerde economie. Met een stevige aanwezigheid van agro- en chemie bedrijven en samenwerking tussen multinationals, KMO's, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden is de regio ondernemend, onderscheidend en toepassingsgericht, en goed geplaatst om een voortrekkersrol te nemen. Maar er is een gebrek aan voldoende en goed gekwalificeerde arbeidskrachten om de biogebaseerde economie in de grensregio Vlaanderen-Nederland verder te ontwikkelen.

Het Interreg –project Grenzeloos Biobased Onderwijs (GBO) onderzoekt de toekomstige vraag naar biobased competenties en de nodige opleidingstrajecten die aan deze vraag kunnen beantwoorden. Verschillende partners uit Vlaanderen en Nederland dragen hieraan bij. Met een projectsubsidie van € 1,5 miljoen ondersteunt Interreg Vlaanderen-Nederland grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei.

GBO bundelt kennis en regio’s

De projectpartners van het GBO project, dat loopt tot het najaar van 2019, komen zowel uit Nederland als Vlaanderen. Het gaat met name om VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek), Instituut van het Heilig Graf, Hogeschool Inholland, Stichting Avans, Universiteit Hasselt, Bio Base Europe Training Center, ROC West-Brabant, HoGent, Gemeente Dordrecht, SPK, Thomas More Kempen, Biobased Delta, HZ Universiteit en ROC Da Vinci College. 

VITO faciliteert educatie over waardeketen-denken

De transitie naar een duurzame bio economie is een belangrijk thema voor VITO. Deze transitie gaat gepaard met het realiseren op grote schaal van biogebaseerde waardeketens. Aan een dergelijke realisatie gaat een mentale omslag vooraf, omdat de verschillende actoren in onze samenleving moeten leren denken in termen van biogebaseerde waardeketens. En dit dient in opleidingstrajecten van toekomstige biobased arbeidsprofielen geïntegreerd worden. VITO levert op dat vlak een bijdrage aan het GBO project, omdat ze ervaring heeft in kennisverspreiding, adviesverlening, en beleidsondersteuning in dit domein.

Le nouveau BIOBUILDER 2.0® est arrivé

Met enige trots leverde VITO ook de BIOBUILDER 2.0 af. “Met de Biobuilder 2.0 ontwikkelden we ondersteunend lesmateriaal voor het biobased onderwijs” weet Ruben Guisson – teamleader biobased economie bij VITO. “De BIOBUILDER 2.0 is een ondersteunende tool die je laat kennis maken met enkele biogebaseerde waardeketens en deze op een intuïtieve en interactieve manier inzichtelijk maakt.”

De BIOBUILDER 2.0 is in essentie een legpuzzel van geïllustreerde zeshoekige houten tegels; uit lokaal populierenhout om precies te zijn. In de opbergdoos vind je drie sets van tegels waarmee je de volgende waardeketens afzonderlijk kan uitwerken; ALGEN, BIOPLASTICS & BIOSURFACTANTEN. Elke tegel stelt een essentieel onderdeel van de waardeketen voor, zoals grondstoffen (granen, suikerbieten,…), verwerkingsprocessen (extraheren, synthetiseren, drogen,…) of eindproducten (verpakkingsmateriaal, detergenten, veevoeder,…).

Deelnemen?

Geïnteresseerden uit het onderwijs, de overheid en vooral ook vanuit het bedrijfsleven, zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan bijeenkomsten in het kader van dit project. Aanmelden kan via een e-mail naar GBO@dordrecht.nl.

Resultaten

De resultaten van het project GBO zijn te vinden op www.biobasedonderwijs.eu/resultaat. Hier kunt u het onderzoek naar de marktvraag voor biobased onderwijs downloaden (onder het kopje marktvraag) en de inventarisatie van de grensoverschrijdende onderzoeks- en trainingsinfrastructuur (onder het kopje infrastructuur). Ook is hier info over het digitaal platform te vinden en de door GBO gemaakte filmpjes (onder het kopje kennisdelen).

Voor biobased lesmateriaal kunt u terecht op www.biobasednetwork.eu.  Hier staan alle lesmodules en MOOCs die door de GBO-partners zijn ontwikkeld.   

Contact:
+32 14 33 58 49