VITO speelt zijn rol als kennisinstelling binnen het GBO-project en zorgt voor een overzicht van de huidige en verwachte toekomstige onderzoeksdomeinen binnen de bio-economie. Daarnaast onderzoekt VITO de relevantie van BIOBUILDER® als hulpmiddel binnen nieuwe opleidingstrajecten.

Vlaanderen en Nederland zijn koploper op het gebied van biogebaseerde economie. Met een stevige aanwezigheid van agro- en chemie bedrijven en samenwerking tussen multinationals, KMO's, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden is de regio ondernemend, onderscheidend en toepassingsgericht, en goed geplaatst om een voortrekkersrol te nemen. Maar er is een gebrek aan voldoende en goed gekwalificeerde arbeidskrachten om de biogebaseerde economie in de grensregio Vlaanderen-Nederland verder te ontwikkelen.

Het Interreg –project Grenzeloos Biobased Onderwijs (GBO) onderzoekt de toekomstige vraag naar biobased competenties en de nodige opleidingstrajecten die aan deze vraag kunnen beantwoorden. Verschillende partners uit Vlaanderen en Nederland dragen hieraan bij. Met een projectsubsidie van € 1,5 miljoen ondersteunt Interreg Vlaanderen-Nederland grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei.

GBO bundelt kennis en regio’s

De projectpartners van het GBO project, dat loopt tot het najaar van 2019, komen zowel uit Nederland als Vlaanderen. Het gaat met name om VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek), Instituut van het Heilig Graf, Hogeschool Inholland, Stichting Avans, Universiteit Hasselt, Bio Base Europe Training Center, ROC West-Brabant, HoGent, Gemeente Dordrecht, SPK, Thomas More Kempen, Biobased Delta, HZ Universiteit en ROC Da Vinci College. 

VITO faciliteert educatie over waardeketen-denken

De transitie naar een duurzame bio economie is een belangrijk thema voor VITO. Deze transitie gaat gepaard met het realiseren op grote schaal van biogebaseerde waardeketens. Aan een dergelijke realisatie gaat een mentale omslag vooraf, omdat de verschillende actoren in onze samenleving moeten leren denken in termen van biogebaseerde waardeketens. En dit dient in opleidingstrajecten van toekomstige biobased arbeidsprofielen geïntegreerd worden. VITO levert op dat vlak een bijdrage aan het GBO project, omdat ze ervaring heeft in kennisverspreiding, adviesverlening, en beleidsondersteuning in dit domein.

VITO speelt zijn rol als kennisinstelling binnen het GBO-project en zorgt voor een overzicht van de huidige en verwachte toekomstige onderzoeksdomeinen binnen de bio-economie. Daarnaast onderzoekt VITO de relevantie van BIOBUILDER® als hulpmiddel binnen nieuwe opleidingstrajecten. BIOBUILDER® is een eenvoudige educatieve tool door VITO en UHasselt ontwikkeld. Studenten en docenten kunnen ze gebruiken voor het creëren en bediscussiëren van biogebaseerde waardeketens.

Deelnemen?

Geïnteresseerden uit het onderwijs, de overheid en vooral ook vanuit het bedrijfsleven, zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan bijeenkomsten in het kader van dit project. Aanmelden kan via een e-mail naar GBO@dordrecht.nl.

Contact:
+32 14 33 58 49