Update 24/05/2023: VITO voert CEO-wissel versneld door >

Op maandag 13 februari 2023 besliste de raad van bestuur van VITO om Inge Neven aan te stellen als nieuwe CEO van VITO. Vandaag heeft de Vlaamse regering de keuze van de raad van bestuur bekrachtigd. Mevrouw Neven start op 1 september 2023 in haar nieuwe functie. De raad van bestuur van VITO heeft er het volste vertrouwen in dat Inge het vernieuwend en succesvol traject zal voortzetten waarin de huidige afgevaardigd bestuurder, Dirk Fransaer, VITO de voorbije 22 jaar heeft geleid. 

Vlaams minister van Wetenschap en Innovatie Jo Brouns: ‘VITO staat reeds jaar en dag bekend als een onmisbare schakel als expertisecentrum op het pad naar een duurzaam en innovatief Vlaanderen. Zij zet zich dag en nacht in voor de transitie naar een duurzame wereld en biedt innovatieve antwoorden op maatschappelijke uitdagingen. Ik wil Dirk Fransaer uitdrukkelijk bedanken voor zijn tomeloze inzet en ik wens Inge Neven enorm veel succes als de eerste vrouwelijke CEO van VITO. Ik twijfel er niet aan dat zij dat uitstekend zal doen.’ 

Door een aantal aanpassingen aan het Vlaams innovatiedecreet veranderen de bestuursorganen van VITO, meer in het bijzonder wordt de leiding toevertrouwd aan een CEO die geen bestuurder meer is maar personeelslid. De raad van bestuur heeft in overleg met de Vlaamse Regering die kanteling afgestemd op het voorziene vertrek van de huidige afgevaardigd bestuurder eind augustus 2023.  

Voorzitter raad van bestuur VITO Ingrid Vanden Berghe: “De vacature voor CEO voor VITO, die de raad in september 2022 heeft gelanceerd genoot een ruime belangstelling. Na een uitgebreide selectieprocedure kwam Inge Neven als de meest geschikte kandidaat naar voor. Inge brengt een waaier aan kennis en ervaring mee, een meer dan stevige basis voor een CEO van een onderzoeksorganisatie in duurzaamheid en innovatie. We hebben er het volste vertrouwen in dat VITO met Inge aan het roer een sterke toekomst tegemoet gaat, in het verlengde van het traject dat Dirk Fransaer de voorbije 22 jaar heeft gerealiseerd.”  

Inge Neven (46) koos voor een brede opleiding als bio-ingenieur, met de meest technische major en een thesis over precisielandbouw. Ze volgde nog een bijkomend jaar aan het Franse “L'institut Agro Montpellier”, een internationaal gerenommeerde landbouwfaculteit, gespecialiseerd in landbouw, voeding en leefmilieu. Na haar wetenschappelijke studies behaalde Inge een MBA aan de Vlerick Hogeschool, vanuit een sterke persoonlijke interesse in management. 

Na haar studies ging Inge eerst aan de slag als consultant, onder meer bij ADLittle en later bij de start-up Empact. Op zoek naar een job met meer maatschappelijke impact heeft Inge vier jaar voor een NGO gewerkt aan capacity building in West- en Centraal-Afrika. Na deze ervaring en met meer realiteitszin keerde Inge terug naar België, waar ze haar sporen verdiende als COO in een retailorganisatie en als Chief of Staff en CIO bij onderzoeksorganisatie imec. Tot slot was Inge het hoofd en het gezicht van het coronabeleid en de gezondheidspreventie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

"Ik heb altijd al jobs met maatschappelijke impact gezocht en na mijn laatste ervaring als COVID-verantwoordelijke in Brussel zeker. Als bio-ingenieur liggen technologie, wetenschap en innovatie me na aan het hart. VITO vormt dus een prachtige uitdaging om, samen met collega's en partners, mijn tanden in te zetten: een versnelling hoger schakelen in de transitie naar een duurzame wereld vanuit onderzoek en innovatie. In deze talenten ligt ook de kracht van Vlaanderen, en kunnen we onze stempel op de wereld blijven drukken en onze impact maximaliseren", verduidelijkt Inge Neven haar keuze voor de functie als CEO van VITO. 

Perswoordvoerder
+32 14 33 55 53