De evolutie in de aardappelteelt gaat razendsnel. Via het online platform WatchITgrow (WiG) kunnen telers nu al hun aardappelpercelen precies opvolgen en de groei en de gezondheid van de gewassen letterlijk in kaart brengen. AVR, specialist in machines voor de aardappelteelt, heeft nu AVR Connect gelanceerd waarmee de rooimachine via sensoren alle mogelijke informatie in the cloud samenbrengt en dat koppelt met WiG. Data integratie op hoog niveau.

Een aardappelteler die op een doeltreffende manier zijn percelen bewerkt, doet twee keer winst: een betere oogst en minder kosten. Via variabele taakkaarten die hij kan opmaken op basis van de gegevens die hem worden verstrekt via het online informatieplatform WatchITgrow, kan hij nu al duurzamer en efficiënter telen. WatchITgrow wordt gevoed door informatie die door VITO Remote Sensing uit satelliet- en dronebeelden wordt verzameld.

Die gegevens kunnen vanaf het volgende groeiseizoen gelinkt worden aan AVR connect. De nieuwe Puma 4.0 van AVR is een aardappelrooier die vier rijen tegelijkertijd kan verwerken en cloud-geconnecteerd is. De sensoren op de verschillende plaatsen van de rooier verzamelen alle data uit het veld en sturen het via de cloud naar AVR Connect. Daardoor kunnen alle functies en metingen gevisualiseerd worden. De data die verzameld worden geven de teler meteen inzicht in het hele rooiproces, maar AVR Connect kan ook rechtstreeks verbonden worden met de app van WatchITgrow.

Waar VITO Remote Sensing vanuit de ruimte data over de velden verzamelt, doet de AVR Connect dat vanop het veld. Door de krachten tussen AVR en VITO Remote Sensing te bundelen is het mogelijk om de gegevens van de nieuwe AVR Connect en het informatieplatform WatchITgrow samen te brengen en te integreren. Die combinatie is enorm waardevol voor de landbouwer.

Door de samenwerking van AVR met VITO kan de teler een gedetailleerd, accuraat en actueel beeld van zijn veld krijgen, met daarbij in een handig overzicht de productieve en minder productieve zones in het veld. Deze data zullen inzichten  leveren rond minder productieve delen van het veld en hoe de teler die kan remediëren. Hij kan op die manier met een druk op de knop data over pootinformatie en opbrengsten uitwisselen en op basis van de data die hij al via WatchITgrow heeft – over de gewasgroei, weers- en bodemdata - bijsturen en actie ondernemen om in de toekomst de opbrengst over het veld te optimaliseren.