Waarom voldoet een product niet aan de verwachte kwaliteit? Steeds meer bedrijven kloppen bij VITO aan met een specifieke analysevraag of probleemstelling. De onderzoekers in het analyselaboratorium voeren niet alleen gespecialiseerde analyses uit, maar bedenken ook oplossingen voor vraagstukken en geven gericht advies.

VITO’s GOAL (gespecialiseerd organisch en anorganisch analyselaboratorium) verwerkt meer dan 150 projecten per jaar. Het analyselaboratorium van VITO voert daarbij zelden alleen standaardmetingen uit, maar werkt steeds op maat van de klant. Nicole De Brucker van VITO: “Bedrijven hebben vaak een specifiek probleem of een nadrukkelijke vraag, veeleer dan dat ze willen weten welke analyses ze nodig hebben. Bij ons kunnen ze terecht met dergelijke vragen. Wij stellen dan een plan van aanpak voor. Daarin onderscheiden we ons van andere labs, die meer met een standaardmenu werken.”

Uitgekozen door chemisch bedrijf

De troeven van VITO’s analyselab liggen op verschillende vlakken. Stefan Voorspoels van VITO: “Wij hebben een heel breed gamma aan technologie in huis: van heel eenvoudige tot erg gesofisticeerde apparatuur. Dat overtuigt klanten om met ons samen te werken. We kunnen de meeste projecten van het begin tot het einde zelf uitvoeren. Daarnaast beschikken we over ruime ervaring en expertise. Zo startten we recent een project op met Lawter, een chemisch bedrijf uit de Antwerpse haven dat voor ons koos wegens ons aanbod van analytische tools en op maat afgestelde applicaties.”

Voeding en farmacie

Ook voedings- en farmaceutische bedrijven komen steeds vaker bij VITO aankloppen met hun analysevraagstukken. Zo kreeg VITO in juli 2017 nog internationale erkenning en een mooie vermelding in The New York Times naar aanleiding van een onderzoek naar ftalaten in kant-enklare macaroni met ham en kaas. Nicole De Brucker: “Iedereen die een analytische vraag heeft, kan bij ons terecht. En we zullen iedere klant een aanpak op maat voorstellen.” Klanten kunnen rekenen op een grondige en gefaseerde aanpak. Stefan Voorspoels: “We werken altijd in verschillende fasen, waarbij we geregeld terugkoppelen naar de klant. We zijn altijd flexibel en werken niet met geautomatiseerde routines. Op basis van de resultaten passen we de verdere analyses aan. We kunnen zo veel gerichter en efficiënter helpen. En dat kan de klant ook flink wat geld besparen.”

Links naar andere VITO-expertise

Nicole De Brucker: “Wanneer een klant naar ons komt met de vraag waarom een product niet aan de specificaties voldoet die hij verwacht, stoppen wij niet bij het beantwoorden van de vraag. We denken ook na over hoe het probleem voorkomen en het productieproces aangepast kan worden. We leggen daarbij links met andere afdelingen en expertises binnen VITO. Zo kunnen we onze klanten bijvoorbeeld attent maken op scheidings- of saneringstechnieken die voor hen een meerwaarde kunnen betekenen.”