Met het door VITO Remote Sensing ontwikkelde WatchITgrow-platform kunnen boeren hun percelen vlot en efficiënt monitoren. De applicatie wordt voornamelijk gevoed met data gegenereerd vanuit de lucht en ruimte. Maar ook landbouwmachines kunnen waardevolle informatie aanleveren. Met de start van een nieuwe samenwerking rolt VITO alvast een eerste operationele toepassing uit in de aardappelteelt.

In de precisielandbouw speelt gewasmonitoring een hoofdrol. VITO onderzoekt en ontwikkelt al jaren manieren om data verkregen via remote sensing beschikbaar te stellen aan boeren, zodat die er hun akkers en gewassen beter mee kunnen opvolgen en zo hun opbrengst verhogen. De data is afkomstig van sensoren op (onbemande) vliegtuigen, drones en satellieten. Elk van deze remote sensing-technieken heeft zijn specifieke voordelen.

Maar betrouwbare en bruikbare data hoeft niet alleen vanuit de lucht gegenereerd te worden. Ze ligt ook gewoon voor het rapen op de akkers, in de vorm van ‘real-world’-gegevens gecreëerd door slimme landbouwmachines. Met die datageneratie op de grond wordt al volop geëxperimenteerd, onder andere in de aardappelteelt. Een van de voortrekkers is de West-Vlaamse producent van landbouwmachines AVR. De firma is bezig haar rooiers en planters uit te rusten met sensoren die technische en agronomische data kunnen verzamelen in en rond het veld. De data van alle sensoren wordt vervolgens verzameld in de cloud waar ze als invoer dient voor een online applicatie die het bedrijf heeft ontwikkeld en aan haar klanten aanbiedt: AVR Connect.

Maar er zijn ook raakpunten met het online informatieplatform WatchITgrow, waarmee boeren hun percelen vlot en efficiënt kunnen monitoren. Dat platform bestrijkt de volledige landbouwsector, waarbij het wordt gevoed met data gegenereerd vanuit de lucht en de ruimte, maar ook met gegevens over de bodemgesteldheid, weer- en klimaat en ten slotte ook met data van de gebruikers zelf. Èn met de rijke dataset van AVR Connect, want vanuit de ambitie om meer toegevoegde waarde te kunnen creëren voor landbouwers, sloten AVR en VITO eind vorig jaar een samenwerkingsverband. Daarbij werd afgesproken de datasets van beide applicaties stelselmatig in elkaar te integreren. ‘Wij verzamelen real-world data vanop de velden’, zegt Koen Uyttenhove van AVR, ‘terwijl VITO vanuit de ruimte en de lucht naar de velden kijkt. Dat vraagt natuurlijk om een logische combinatie.’

‘Met deze samenwerking combineren we elkaars sterktes’, zegt Jürgen Decloedt van VITO. ‘Een bedrijf als AVR is een echte specialist in landbouwdata op veldniveau, terwijl onze core business zich meer situeert in het samenbrengen,  verwerken  en analyseren  van data. We gebruiken daarbij satelliet en drone data die we combineren met  o.a. bodemdata, weersdata, en allerlei online databronnen die we vervolgens analyseren aan de hand van A.I.-technieken.

Aardappeltelers kunnen met een persoonlijke account via AVR Connect eenvoudig informatie zoals pootdata en opbrengst raadplegen. Daarbij zullen ze vanaf het begin van het komende teeltseizoen merken dat de contouren van hun velden zichtbaar zijn, en dat ook andere data sterk is gevisualiseerd. Dat is dankzij de koppeling van beide datasets, waarbij in dit geval data van WatchITgrow naar AVR Connect stroomt. ‘Het combineren van beide datasets is enorm waardevol voor onze landbouwers. Zo kunnen we immers sneller en beter advies geven’, zegt Uyttenhove.

In ruil krijgt VITO Remote Sensing, dat WatchITgrow continu verbetert, waardevolle data met betrekking tot het planten van aardappelen, en het oogsten. ‘Het is nu eenmaal een dataplatform’, zegt Decloedt. ‘De data die AVR aanlevert afkomstig van haar rooimachines is een belangrijke hefboom om beter advies te kunnen geven aan boeren.’ De integratie van de twee datasets zal tegen het begin van de lente 2020 een feit zijn.

De ontwikkeling van informatieplatformen zoals WatchITgrow kadert in een bredere evolutie binnen de landbouw naar een meer door data gedreven invulling van de boerenstiel. Beslissingen gemaakt op basis van betrouwbare en nauwkeurige informatie kunnen de landbouw niet alleen veel efficiënter maken, maar ook veel duurzamer. Voor de aardappelteelt in Vlaanderen is dat de enige weg vooruit, daar het areaal met 100 000 hectare aardappelgronden niet meer kan worden uitgebreid.

Dat deze ‘digitalisering’ van de aardappelteelt gebaat is bij nauwe samenwerking tussen de betrokken stakeholders, spreekt voor zich. Uyttenhove: ‘Deze door data gedreven beslissingen kunnen enkel maar effectief zijn als we verschillende partijen kunnen samenbrengen om snel en persoonlijk advies te genereren voor onze landbouwers, inclusief de nodige garanties voor data-eigendom en -bescherming. Onze samenwerking met VITO is een eerste goede stap in die richting.’