Cleantech, kort voor schone technologie, wordt gedefinieerd als een verzameling van alle technologieën die bijdragen tot een schoner milieu en energiebesparing, waardoor de overgang naar een duurzame samenleving wordt versneld. 

Het is geen klassieke sector, het is sectoroverschrijdend en speelt een rol in verschillende domeinen zoals energie, circulaire economie, mobiliteit, lucht, water en bodem. Cleantech levert cleantechproducten, -processen en -diensten die zowel de operationele als de milieuprestaties verbeteren. 

Steeds meer bedrijven onderschrijven de vraag naar duurzaamheid. Om hun circulaire en duurzame initiatieven te ontwikkelen, kunnen ze bij Cleantech Vlaanderen terecht voor inspiratie, opportuniteiten en informatie. 

Cleantech Flanders promoot en stimuleert de implementatie van schone technologieën die de overgang naar een duurzame wereld versnellen. 

Het is een katalysator voor innovatie en implementatie van schone technologieën in de samenleving en opereert over de sectoren heen in meerdere cleantechdomeinen. 

Cleantechbedrijven kunnen op de nieuwe website alles terugvinden wat ze willen weten:

  • Cleantech in Vlaanderen
  • Oplossingen voor cleantechproblemen
  • Hoe een onderneming internationaal laten groeien

Cleantech Flanders behoort tot en wordt mogelijk gemaakt door VITO.

Contact:
+32 14 33 56 65