Naar De Kringwinkel in Oman? Dat kan binnenkort!

Binnenkort kan je als je naar Muscat in Oman reist, ook daar tweedehands spullen kopen in De Kringwinkel. Be’ah, verantwoordelijk voor het afvalbeheer in Oman, wil een Kringwinkel bouwen volgens het Vlaamse model.

Dit project past in een bredere strategie van Be’ah om zo veel mogelijk afval te vermijden of te valoriseren. Om het Kringwinkelconcept naar Oman te halen, doet Be’ah een beroep op De Kringwinkel Antwerpen, VITO en Möbius. Het feit dat ze voor deze partners kozen, toont aan dat het Vlaamse hergebruiksconcept en de kennis rond circulaire economie internationaal sterk gewaardeerd worden. 

Ambitieus afvalbeleid

Oman is een zeer jonge staat die zich pijlsnel ontwikkelt. Dit gaat gepaard met toenemende consumptie en het hieraan gekoppelde afval. Oman is zich bewust dat dit afval een probleem is en wil snel stappen ondernemen om haar prachtige omgeving te beschermen.  Be’ah voert sinds enkele jaren een ambitieus beleid om tegen 2030 het storten van afval met 80 % te verminderen. Tegelijk willen ze de hoeveelheid afval per inwoner terugdringen tot minder dan 1kg per persoon per dag. Gedragsverandering staat hierbij centraal en er  worden initiatieven genomen om het afval te voorkomen, te hergebruiken en te recycleren. De introductie van het kringwinkelconcept zal hierin een speerpunt vormen. Herbruikbare spullen zullen een tweede leven krijgen en ook hersteld worden indien nodig. Het gaat hierbij om kleding, meubels, elektronica, speelgoed, etc.

Belgische experten aan het werk

Om het opzetten, de bouw en verdere  ontwikkeling van het hergebruikscentrum snel tot een goed einde te brengen, doen de Omani beroep op een Belgisch multidisciplinair expertenteam. VITO, De Kringwinkel Antwerpen en Möbius, hebben net een studie afgerond om het kringwinkelconcept naar Oman te vertalen. Hierbij ondersteunt De Kringwinkel Antwerpen met haar bijna 30 jaar ervaring Be’ah bij de praktische organisatie. VITO heeft mee geschreven aan de visie van het hergebruikscentrum en hoe circulair, duurzaam en sociaal hier samengebracht kunnen worden. Möbius heeft deze circulaire en sociale visie dan verder vertaald naar een business model en een financiële studie.

Sociale tewerkstelling

Naast het ecologische doel van het hergebruikscentrum, grijpt Be’ah deze opportuniteit ook aan om, net zoals De Kringwinkel in België, ook sociale werkgelegenheid te creëren in Muscat. Ze werken heel nauw samen  met enkele liefdadigheidsinstellingen die zo een job kunnen aanbieden aan de families die zij momenteel helpen. De liefdadigheidsinstellingen zullen ook verder worden betrokken bij de inzameling en verkoop van de herbruikbare spullen.

Universiteit als trekker 

Om dit  ecologisch en sociaal bewustzijn te versnellen bij de Omani zal de Sultan Qaboos Universiteit (SQU) dit  project mee trekken. Het centrum waar de ingezamelde spullen gesorteerd en hersteld worden, komt op de campus, samen met een eerste winkel en een ruimte voor opleidingen en events. De universiteit zal  circulaire economie ook in het curriculum integreren, workshops en conferenties over het onderwerp organiseren,  en er ook voor zorgen dat de studenten vrijwilligerswerk in het hergebruikscentrum doen. Zo worden de studenten op een zeer interactieve en tastbare wijze meegenomen in het hergebruiksverhaal.

In Vlaanderen steeg de voorbije jaren de hoeveelheid ingezamelde goederen, het aantal bezoekers aan kringwinkels en de omzet gestaag. Ook in Oman moet tweedehands populair worden. Wegens de lagere prijs, omdat het gewoon leuk is om te snuisteren naar tweedehandsproducten en omdat de keuze voor gebruikte spullen duurzamer is. Het hergebruikscentrum wordt voor elke Omani  een plek voor inspiratie en motivatie om spullen te hergebruiken en duurzamer met materialen om te gaan.

Contact

Möbius: Ania Coen, ania.coen@mobius.eu; 09 280 74 20

VITO: Karl Vrancken; karl.vrancken@vito.be; 0479 97 90 41

De Kringwinkel Antwerpen: Frank Dingemans; Frank.Dingemans@dekringwinkelantwerpen.be; 0485 16 43 07