Wat als we vroege waarschuwingssignalen voor ziekte in jouw lichaam zouden kunnen ontdekken, zelfs voordat er symptomen optreden? Wat als we de ontwikkeling van chronische ziekten zouden kunnen voorkomen of omkeren? Wat als persoonlijke preventie mogelijk zou zijn?

Met het project I AM frontier start VITO Health het I AM my healthTM onderzoeksprogramma. Hierin zetten we de eerste stappen in een transitie: personen gezond houden in plaats van naar de dokter te gaan wanneer symptomen optreden.

Benieuwd naar hoe we dit doen en wat dit juist inhoudt? Neem dan snel een kijkje op onze gloednieuwe website:

I AM frontier

Bij VITO Health loopt sinds kort een baanbrekend onderzoek waarbij dertig medewerkers figuurlijk helemaal binnenste buiten worden gekeerd: een cohortstudie genaamd I AM frontier. Anderhalf jaar lang wordt de gezondheid van de deelnemers opgevolgd door het meten van het continuüm van genotype tot fenotype, en het verzamelen van informatie over levensstijl & omgeving. Dit gebeurt door op geregelde basis stalen te nemen van bloed, urine, stoelgang en zelfs haar. In die stalen kunnen we duizenden componenten, die een biologisch systeem vormen (zoals genen, eiwitten en metabolieten), tegelijkertijd meten. Kortom, de complete biologische complexiteit wordt in kaart gebracht en – belangrijk – opgevolgd in de tijd. Met het onderzoek is een investering van 1,3 miljoen euro gemoeid.

I AM my health

De I AM frontier-studie is een eerste stap in het I AM my healthTM programma van VITO Health. In dit onderzoeksprogramma willen we inzetten op een preventief gezondheidssysteem, dit vanuit een gepersonaliseerde aanpak. VITO Health wil met dit programma onder andere nieuwe inzichten verwerven in de relatie tussen lichamelijke gezondheid, onderliggende biologische processen, levensstijl en omgeving. De onderzoeksopzet is uniek en verschilt grondig met conventionele gezondheidsstudies, waarbij meestal een snapshot wordt gemaakt over een zeer grote populatie en waarbij er met statistiek naar correlaties wordt gespeurd. Binnen het I AM my healthTM programma wordt longitudinaal gewerkt: we zoeken dus evoluties in de tijd, binnen individuen, en onderzoeken de interacties tussen al deze biologische componenten op verschillende niveaus. De pilootstudie I AM frontier gaat op zich ‘maar’ over dertig deelnemers, wat natuurlijk ook betekent dat deze niet representatief is voor de brede bevolking. We doen dit om de methodiek van een dergelijke studie nu in detail te bestuderen, en oplossingen te vinden voor tal van uitdagingen, zoals staalname, data analyse, communicatie met deelnemers en de logistieke organisatie, om ze dan later te kunnen opschalen.

VITO Health

Het opzetten en uitvoeren van dit soort onderzoeken zit in ons DNA. VITO Health kan bogen op meer dan twintig jaar ervaring in moleculaire metingen, alsook in milieu en gezondheidsstudies onder de brede bevolking waarin wordt gekeken naar het effect van chemische stoffen op de gezondheid.