Economische impact analyse voor de consument

In opdracht van de Benelux Union onderzochten VITO en KU LEUVEN de economische haalbaarheid van vier verschillende herstelstrategieën. Vanuit het perspectief van de consument werd voor elke strategie de totale monetaire kost, gelinkt aan aankoop, gebruik, herstel en afdanken, gemodelleerd. Over de volledige levensduur van het toestel gekeken zijn alle drie de onderzochte herstelscenario’s goedkoper dan het vervangscenario.