Deze KETs worden naar verwachting steeds belangrijker bij de toekenning van financiering.

Het Shared Research Center Biorizon staat stevig op de Europese kaart via de Key Enabling Technologies (KETs) van de Europese Unie. Deze KETs worden naar verwachting steeds belangrijker bij de toekenning van financiering. Bovendien heeft Biorizon recent op uitnodiging een belangrijke bijdrage geleverd aan het rapport ‘bio-based aromatics’ van het KETs Observatory van de Europese Unie. Deze ontwikkelingen onderstrepen en bevestigen de keuze van de regio om Biorizon te faciliteren.

Wat is een KET?

KET staat voor Key Enabling Technologie ofwel vrij vertaald naar het Nederlands belangrijke technologieën voor de toekomst. Technologieën die het mogelijk maken om (onder andere) banen en concurrentievermogen te creëren. Europa ziet in deze KETs een manier om de samenwerking tussen Europese industrie en toegepaste kennisinstellingen te bevorderen.

Waarom is dit relevant?

In het speelveld van de Biobased economie is op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom het hoofdkantoor van het onderzoekscentrum Biorizon gevestigd, met VITO, TNO en ECN als partners. Biorizon ontwikkelt samen met de industrie technologieën om bio-aromaten (belangrijke chemische bouwstenen) te maken.

De ‘erkenning’ van bio-aromaten als KET is voor zowel de regio als Biorizon een belangrijke stap. Het geeft aan dat Europa bio-aromaten als een belangrijke ontwikkeling ziet, het legt mogelijk een basis voor een sterke ontwikkeling van Biorizon als hét onderzoekscentrum op het gebied van bio-aromaten én het laat zien dat de regio sterke kennisspelers in huis heeft.   

De rol van de regio

De regio West-Brabant heeft recent een belangrijke rol gespeeld in het realiseren van het ‘Investeringsplan Biorizon’ en het verkrijgen van € 10 miljoen financiering: € 5 miljoen via de provincie en in totaal € 5 miljoen via de betrokken kennisinstellingen (TNO, VITO en ECN). De ‘erkenning’ van bio-aromaten als KET kan dus ook gezien worden als de onderstreping van de juiste keuze van de regio om te investeren in het ontwikkelen van het ‘Investeringsplan Biorizon’.

Toekomst: KET als belangrijke voorwaarde

Richting de toekomst is de ‘erkenning’ als KET eveneens van belang. Europa lijkt initiatieven als KET steeds belangrijker te vinden en lijkt er ook toe te neigen om de benoeming als KET als randvoorwaarde te zien voor financiering uit bepaalde (toekomstige) programma’s. Reeds in het huidige kaderprogramma (Horizon2020) wordt de link naar de KETs al gelegd, de verwachting is dat deze link in het volgende kaderprogramma alleen maar sterker gelegd zal gaan worden. 

Contact:
+32 14 33 69 35