Het door de EU gesteunde ButaNexT project onderzoekt de productie van biobrandstof uit biomassa. Het specifieke voor ButaNext is dat de gebruikte biomassa de landbouw niet verstoort en niet bijdraagt aan ontbossing. Het internationale consortium stelt in onderstaande video de uitdagingen, tussentijdse resultaten en ambities van ButaNexT voor.

Biobrandstoffen reduceren de uitstoot van broeikasgassen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De ontwikkeling van biobrandstoffen uit duurzame grondstoffen ondersteunt het behalen van de doelstelling van de EU dat tegen 2020, 10% van de transportbrandstoffen biobrandstoffen zijn. De chemische eigenschappen van biobutanol maken het een interessant alternatief voor de eerste generatie biobrandstoffen .Het huidige prductieproces is echter te duur en staat nog niet op punt, waardoorbiobutanol nog een hele weg heeft af te leggen.

Het ButaNexT project legt zich toe op de onwikkeling van zeer efficiënte processen waarbij duurzame grondstoffen worden omgezet in een volgende generatie biobrandstoffen. Het ButaNexT consortium is een multidisciplinair team dat bestaat uit bedrijven en onderzoeksinstituten uit België, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Het team wil elke stap in de biobutanolwaardeketen verbeteren: van de voorbehandeling van biomassa over de fermentatie tot en met de downstream processing en de opmenging.

Verwacht wordt dat ButaNexT significante reducties kan realiseren in zowel de productiekosten (tot 50%) als de koolstofemissies (tot 85%) in vergelijking tot fossiele brandstoffen (benzine). Bovendien zal ButaNexT werken aan het maximaliseren van de omzettingsopbrengst van biobutanol vertrekkende van specifieke lignocellulosestromen zoals tarwegras en miscanthus.

VITO optimaliseert de downstream processing van de biobutanolproductie
VITO draagt bij aan het ButaNexT project voor wat betreft de downstream processing. VITO focust op de in-situscheiding en -recuperatie van butanol door middel van pervaporatie. Deze methode reduceert inhibitie van het eindproduct, waardoor de productiviteit wordt verbeterd. De nieuwe scheidingsmethode laat ook toe om meer geconcentreerde suikerstromen te gebruiken, wat minder grondstofverdunning en waterhoeveelheden vergt. Dit leidt tot een lagere energiekost in de downstream processing in vergelijking met de conventionele destillatiemethode voor productzuivering.

ButaNexT wordt gecoördineerd door Green Biologics Ltd. (UK) en loopt in samenwerking met 9 Europese partners: Técnicas Reunidas S.A. (Spanje), Fundación CENER (Spanje), Dyadic Nederland BV (Nederland), C-TECH Innovation Limited (VK), University of Castilla-La Mancha (Spanje), VITO - Flemish Institute for Technological Research (België), E4tech (VK), Zabala Innovation Consulting S.A. (Spanje) and Greenovate! Europe (België).

The ButaNexT project ontving fondsen van European Horizon 2020 Research and Innovation Programme onder subsidie-overeenkomst n°640462.

eu flag
Contact:
+32 14 33 69 32