Geen wasserij zonder water. Maar hoe kun je, in tijden waarin water steeds kostbaarder wordt, bedrijven die daar nood aan hebben van voldoende water voorzien? Om Vlaanderen beter te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering en de daarbij horende droogte, heeft Vlaams minister Zuhal Demir vier miljoen euro vastgelegd ter ondersteuning van acht projecten van de ‘proeftuinen Droogte’. Zo komt het dat wasserij Excelsior in Ninove, drie buurtbedrijven en de Vlaamse Waterweg een samenwerkingscontract hebben afgesloten.

Ninove - We weten hoe het er in Vlaanderen aan toe gaat: dagen waarin de regen met bakken neerstroomt worden afgewisseld met steeds langere periodes van droogte. In Ninove kennen ze het probleem maar al te goed: een aantal bedrijven in het industrieterrein (Mallaardstraat) liggen met de nabijheid van de Dender in overstromingsgevoelig gebied en tegelijkertijd is een van die bedrijven – wasserij Excelsior – afhankelijk van water om haar activiteiten uit te oefenen. Om zich te wapenen tegen die overstromingsgevoeligheid en tegelijkertijd Excelsior minder afhankelijk te maken van leidingwater, hebben de vier bedrijven samen met de Vlaamse Waterweg (die zich op hetzelfde industrieterrein bevindt) besloten om de krachten te bundelen en door samenwerking tot een win-win-oplossing te komen.

De betrokken bedrijven hebben geen nood aan water voor hun productieproces, maar riskeren wel wateroverlast bij hevige regen. Zij hebben bovendien allemaal grote daken die bij regen ook heel wat water capteren. Tot nog toe werd het overtollige regenwater gewoon in de Dender geloosd. Daarom hebben de vier bedrijven besloten  om het water dat op hun daken terechtkomt op te vangen, lokaal op te slaan en vrij te geven voor een behandeling waardoor het door Excelsior als waswater kan ingezet worden. Hun daken zijn samen goed voor ongeveer 11.000 m3 regenwater per jaar. Wasserij Excelsior zal daarvan 80m3 per week gebruiken als waswater.

Dit project zal ook nagaan of het mogelijk is om nog overtollig regenwater vertraagd en gecontroleerd in de bodem te laten sijpelen bij natte periodes. Bovendien zal overtollig water door de stad Ninove ingezet worden voor het begieten van de stadsplanten en voor de kolkenzuiger die gebruikt wordt voor het schoonmaken van de rioolputten.

Een van de beleidsprioriteiten van de huidige Vlaamse Regering is het stimuleren van grootschalige opvang en actief gebruik van regenwater op bedrijventerreinen en woonkernen. Projecten zoals ‘proeftuinen Droogte’ leren ons veel over de manier waarop de dergelijke initiatieven breed kunnen uitrollen.

De bedrijven die bij deze proeftuin betrokken zijn:

  • Anca – algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
  • Excelsior - wasserij
  • Vlaamse Waterweg nv
  • Remitrans - transportbedrijf
  • Euro-mousse – vervaardiging van matrassen

VITO/Vlakwa zorgt dan weer voor ondersteuning naar kennisverspreiding, maar ook naar actieve begeleiding mbt de projectaanpak.

Meer informatie over Celco nv en de visie op watergebruik

Celco nv (Excelsior) is een familiebedrijf dat reeds 80 jaar actief is in de wasserijsector. Eind 2018 werd voor de herlokalisatie van het bedrijf een nieuw pand gekocht in de vermelde industriezone. Door deze herlokalisatie ontstaat de opportuniteit om de wasserij optimaal in te richten, o.a. ten aanzien van het inzetten van duurzame waterbronnen, optimaal waterverbruik en eventueel water(her)gebruik. Water van een goede kwaliteit is een basisgrondstof voor de wasserij. Het aanleggen van boorputten met water van hoge kwaliteit (na navraag bij > 14 m diepte) wordt sterk afgeremd. Verder is het gebruik van leidingwater niet enkel zeer duur,  maar ook maatschappelijk moeilijk of zelfs niet meer te verantwoorden. Het water uit de Dender varieert sterk (seizoen, regenval, etc.). Vandaar was de keuze om op hemelwater in te zetten gezien de overstromingsgevoeligheid van het gebied voor Celco nv vanzelfsprekend.

Contact:
+32 14 33 50 58