Satellieten en drones brengen de wereld in beeld

Analyse ruwe beelden

Satellieten, drones en camera’s op vliegtuigen, auto’s en boten brengen elke dag de wereld nauwkeurig in beeld. VITO verwerkt en analyseert die beelden om te achterhalen hoe onze leefomgeving evolueert en verandert. Die analyses voert VITO uit voor verschillende klanten. Een daarvan is Informatie Vlaanderen (het vroegere Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, AGIV), dat in opdracht van de Vlaamse overheid het Grootschalig Referentiebestand (GRB) bijhoudt. Die databank bevat geografische informatie over gebouwen, percelen, wegen, waterlopen en spoorbanen. VITO analyseert voor Informatie Vlaanderen de ruwe beelden.

Jan Biesemans: “Veranderingen detecteren in civiele infrastructuur is een belangrijke taak. Maar de binnenkomende beelden geven ook informatie over het hele ecosysteem doorheen de tijd. Zo kun je op basis van beelden uitspraken doen over globale en regionale trends in vegetatie, waterkwaliteit of bosontwikkeling. Je kunt ook de precieze toestand van landbouwpercelen in beeld brengen en mogelijke hongersnood in bepaalde gebieden voorspellen. En dichter bij huis worden drones nu ook ingezet om schade te detecteren bij allerhande infrastructuur: windmolens, gevels, bruggen …”

Tot op 1 centimeter nauwkeurig

Om al die veranderingen te kunnendetecteren, zijn verschillende soorten beelden vereist. Jan Biesemans: “Voor de ene analyse heb je preciezere data nodig dan voor de andere. Daarom combineren we steeds vaker beelden van verschillende campagnes. Satellieten als SPOT-Vegetation en de Belgische missie PROBA-V brengen dagelijks de hele wereld in beeld. Die beelden hebben in het beste geval een resolutie van 100 meter. Op de beelden van het Europese Copernicus-programma met de Sentinel-satellieten kun je niet enkel de wereld bekijken, maar ook inzoomen op regio’s met een resolutie van 10 meter. Naast die satellietprogramma’s voeren veel landen en regio’s luchtbeeldcampagnes uit. Daarmeecreëer je vandaag de dag al beelden met een precisie tot 5 centimeter. Die kun je combineren met foto’s die vanop drones, auto’s of boten gemaakt worden en een nog betere resolutie hebben. Zo kun je het terrein nog veel nauwkeuriger in beeld brengen.”

Open data

Dankzij de vele satellieten en luchtbeeldcampagnes is de toevloed aan beelden enorm. Die verwerkt krijgen is een grote technologische uitdaging. Daarom ontwikkelde VITO Remote Sensing het Mission Exploitation Platform (MEP). Jan Biesemans: “MEP is eigenlijk een dynamisch uitbreidbare cluster van computers die verschillende analyses tegelijk kan uitvoeren en die lokaal (bij VITO) of in de openbare cloud kan worden uitgerold. Elke onderzoeker kan gebruikmaken van de rekenkracht van MEP. Je hoeft de data dus niet langer lokaal te downloaden, maar kunt werken op een cloud platform waar de beelden al gearchiveerd staan.” “Open data zijn de toekomst. De trend om gegevens en beelden vrij beschikbaar te maken, tekent zich steeds duidelijker af. Dat is een groot voordeel, want ook wij komen zo makkelijker aan beelden. Tegelijk brengt die ontwikkeling het onderzoek in een stroom versnelling. En het gebruik van de beelden neemt alsmaar toe.”

 

Contact:
+32 14 33 68 52