Groepscoaching Circular Business Model Booster

Wanneer: 27 april, 4 mei, 25 mei, 22 juni (telkens van 13u tot 17u)

Waar: online (offline mits de covid-maatregelen het toelaten)

Prijs: 1752,00 euro per bedrijf, excl. BTW (voor de vier sessies en de tussentijdse individuele begeleiding)

Steeds meer bedrijven in het bouw ecosysteem zetten in op circulaire strategieën. Een circulaire bouweconomie is immers uiterst belangrijk in de transitie naar een circulaire economie. Met de acties rond de Green Deal Circulair Bouwen en het opmaken van de werkagenda’s voor circulair bouwen en een circulaire maakindustrie mikken bedrijven, overheden en kennisinstellingen op een opschaling van de circulaire economie in de bouwketen. Een aangepast ontwerp of het gebruik van duurzame (ruw)bouwmaterialen volstaan daarbij niet. De bouwketen wordt gekenmerkt door een hoge mate van specialisatie (HVAC, water- en energiebeheer, data netwerken, gebouw safety & security, variabele functionele inrichting, …) en dat maakt het toepassen van circulaire strategieën doorheen de bouwketen des te uitdagender. VITO, Sirris en Agoria zetten daarom met deze groepscoaching in op het ontwikkelen van circulaire businessmodellen voor toeleveranciers in en rond de bouwketen. 

Voor wie?

Deze groepscoaching richt zich op bedrijven die met circulaire economie aan de slag willen. De focus ligt daarbij in het bijzonder op bedrijven die toeleverancier zijn voor de bouwketen (bv. HVAC, verlichting, modulaire inrichting, alarm en veiligheidssystemen, facility management en service providers,…). Deelnemers kunnen bestaan uit (teams van) ondernemende werknemers van bestaande bedrijven (intrapreneurs) of startende ondernemers die een circulair business model willen uitwerken. Uw motivatie en circulaire ambitie is daarbij belangrijker dan de fase waarin uw business-idee zich reeds bevindt. Daarom contacteren we u vooraf tijdens een online intakegesprek, om verwachtingen en relevante omgevingsfactoren af te stemmen. Specifieke voorkennis omtrent circulair ondernemen is niet vereist.

Let op! Door het hands-on format van deze groepscoaching is het aantal plaatsen beperkt. Bij overschrijding van het aantal beschikbare plaatsen wordt een wachtlijst aangelegd. Het aantal plaatsen voor deze masterclass is beperkt tot 10 teams van telkens maximum 4 personen.

Wat bieden we aan?

De groepscoaching bestaat uit 4 praktische, interactieve sessies van een halve dag en een tussentijdse individuele begeleiding. In de collectieve sessies ligt de nadruk op leren van elkaar, gericht op de aanpak en methode. De periode tussen de sessies omvat enkele weken, zodat u voldoende tijd heeft om binnen uw bedrijf de nodige reële stappen te zetten, collega’s te betrekken en om (potentiële) klanten en relevante externe partners te consulteren en gemaakte aannames te valideren. De tussentijdse begeleiding gebeurt op maat en op schaal van de individuele noden van het deelnemende bedrijf. Na het traject heeft u een helder circulair business idee met bijhorend actieplan ontwikkeld waarmee u investeerders, partners of uw intern management kan overtuigen om verdere stappen richting implementatie te zetten. 

Het format is een transitie-coaching in groep, onder begeleiding van ervaren bedrijfscoaches en circulaire economie experten met een uitgebreide industriekennis uit de maakindustrie en met zicht op de uitdagingen  uit de circulaire modellen in de bouw. Bovendien kan u beroep doen op  de ervaring in het doorrekenen van economische en ecologische aspecten van circulaire businessmodellen. Als deelnemer krijgt u kennis en tools aangereikt die u tijdens en tussen de sessies gebruikt om uw case te ontwikkelen en te valideren in uw waardeketen en bij uw partners. Een belangrijk aspect van dit format is dat deelnemers hierbij ook van elkaar leren door terugkoppeling van de leerlessen in de collectieve sessies.

Het programma bestaat uit volgende onderdelen:

  • Wat zijn de economische en ecologische troeven en uitdagingen van verschillende circulaire strategieën die van toepassing zijn voor toeleveranciers in de bouw? Welk business model hanteer je het best wanneer? Tijdens deze sessie maken we u wegwijs in verschillende circulaire business modellen en belichten we no nonsense welke combinaties werkbaar zijn en welke niet en hoe deze in het bouw ecosysteem passen

  • Wat zijn de voornaamste problemen van klanten (bouwheer, facility management, projectontwikkelaar, gebouweigenaar, gebruiker, huurder, (sub)contracter,…) waarvoor circulaire strategieën een oplossing kunnen bieden? Deelnemers gaan binnen de context van hun specifieke  waardeketen en concept op zoek naar de circulaire uitdagingen, naar de echte klant én naar diens problemen.

  • Welke oplossing lost het probleem van mijn klant (of gelinkte klanten in de keten) op? Op basis van de validatie van het klantenprobleem, werkt u oplossingen uit die tegemoet komen aan de noden van uw klant(en) en die tegelijk een meer circulair beheer van producten en materialen mogelijk maken. Op een iteratieve manier valideert u vervolgens uw oplossing en stuurt bij waar nodig.

  • Welk business model hoort bij mijn oplossing, hoe betrek ik de veelal verschillende   relevante stakeholders en betrokkenen en past dit bij hun rol in het bouw ecosysteem. Welke stappen moet ik vervolgens zetten? De gevalideerde oplossing wordt verder uitgewerkt in een eerste verdienmodel en samengevat in een pitch waarmee u uw investeerders en partners (intern of extern) kan overtuigen. Daarbij worden ook de eerste stappen geïdentificeerd om, onder de vorm van een actieplan, in te zetten op de implementatie van het businessidee. Dit geheel wordt voorgesteld aan een jury met relevante en onafhankelijke deskundigen uit de sector.

Wat maakt deze groepscoaching uniek?

  • Het aanreiken van kaders die het economisch en ecologisch potentieel tonen van circulaire strategieën, maar ook kritisch aangeven welke combinaties niet werken in deze specifieke bouw context.

  • Het aanreiken en ook effectief toepassen van state-of-the-art tools voor business model innovatie en circulair ondernemen, waarvan de effectiviteit bewezen werd in tal van internationale trajecten.  

  • Ervaringsuitwisseling tussen ondernemende innovatieteams uit tien deelnemende bedrijven die met gelijkaardige uitdagingen in bouwsector te maken hebben.

  • Hefbomen en tips bij drempels en randvoorwaarden die voor intrapreneurs en starters van toepassing zijn (bv. HR, financiering, governance, juridische vraagstukken).

  • Terugkoppeling en individuele begeleiding op maat van de context van de toeleveranciers aan de bouw.

  • Een unieke combinatie van ervaringen, expertise en netwerken die aangereikt worden door de samenwerking tussen Vito, Agoria en Sirris.

Hoe deelnemen?

De plaatsen voor deze groepscoaching zijn beperkt. Schrijf u daarom zo snel mogelijk in en u wordt gecontacteerd voor een online intakegesprek opdat uw verwachtingen en de groepscoaching optimaal op elkaar aansluiten.

Meer vragen: wim.vanopstal@vito.be

Deze groepscoaching maakt deel uit van het Industriepartnerschap waarbinnen 17 Vlaamse innovatiepartners een geïntegreerde dienstverlening aanbieden om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren in de 3 volgende thema’s: Digitalisering, Duurzaamheid & Industrie4.0. Ze doen dat onder leiding van Agoria en Sirris en met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen.

#industriepartnerschap #samensterk

 

Aangezien deze dienst wordt aangeboden met steun van VLAIO, het Agentschap Innoveren & Ondernemen, worden alle persoonsgegevens in dit kader verzameld in naam, voor rekening en volgens de instructies van VLAIO. In de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is VLAIO de Verwerkersverantwoordelijke en is Sirris/Agoria de Verwerker van de gegevens. VLAIO verzamelt de gegevens in het kader van haar opdracht 'Structurele partners ondernemerschap en innovatieversnelling binnen VLAIO Netwerk'.  Sirris/Agoria zal de gegevens voor geen enkel andere finaliteit gebruiken dan de uitvoering van voormelde opdracht en zal de gegevens verwerken in overeenstemming met de AVG.

Contact:
+32 14 33 59 51