Technologische noden

Natuurlijke grondstoffen worden steeds schaarser en de prijsschommelingen zorgen voor onzekerheid. Met onze onderzoeksprojecten en demonstraties rond grondstoffenbeheer, kringloopsluiting en nieuwe businessmodellen werken we concrete, rendabele oplossingen uit. Circulaire economie is een echte economische omwenteling, en daarvoor willen wij de wetenschappelijke bouwstenen aanleveren.

Wat ons drijft zijn de technologische noden van de circulaire economie. Het doel is om steeds zo weinig mogelijk materialen verloren te laten gaan en maximale waarde te creëren. Onderzoek naar recycling en geavanceerde scheidingstechnieken is daarom nog altijd erg belangrijk. We streven naar oplossingen met een hoog technology readiness level en zetten daartoe pilootprojecten met bedrijven op.” “Tegelijk denken we na over heel nieuwe concepten: re-use, repair, remanufacturing, design for recycling … Met onze tools en instrumenten willen we bedrijven en beleidsmakers inspireren om hun businessmodellen zo te herdenken dat de grondstoffenuitdaging een oplossing krijgt.

Competitieve materiaalindustrie

VITO laat haar expertise in recycling en circulaire economie ook buiten Vlaanderen renderen. We zijn geëvolueerd van een Vlaamse naar een uitgesproken Europese speler. De circulaire economie is een prioriteit van Europa, dat een competitieve materiaalindustrie wil uitbouwen als strategische sterkte. VITO is een belangrijke partner in de Knowledge and Innovation Community (KIC) EIT RawMaterials, een consortium dat Europa moet helpen om krachtige antwoorden te formuleren op de uitdagingen in het domein van grondstoffen. Voor VITO is EIT RawMaterials een interessante uitvalsbasis om de Europese industrie, kenniscentra en overheden te bedienen. En ook de rest van de wereld ontdekt de opportuniteiten van de circulaire economie. De komende jaren willen we ons bereik nog vergroten door onze materiaalexpertise ook buiten Europa aan te bieden.

Vlaanderen Circulair

Ook binnen Vlaanderen blijft VITO hoog inzetten op partnerschappen. We stemmen onze onderzoeksprogramma’s continu af op maatschappelijke vragen en opportuniteiten in het bedrijfsleven. De voorbije jaren vormde het Vlaams Materialenprogramma daarvoor het kader. Nu stappen we mee in het nieuwe partnerschap Vlaanderen Circulair. We staan mee in voor het denkwerk rond dat initiatief, maar steunen het ook door werknemers te detacheren.

Industrie 4.0

Ook de transitie naar de industrie 4.0 gaat VITO niet uit de weg. De circulaire economie en industrie 4.0 worden vandaag vaak als twee afzonderlijke transities beschouwd. Nochtans zijn de noden vaak dezelfde: businessconcepten steunen op IT-applicaties, robots en digitalisering faciliteren de scheiding en recyclage van materialen, door modellering en het bouwen van slimme machines creëer je foutloze productieprocessen… De komende maanden nemen we diverse initiatieven om die domeinen dichter bij elkaar te brengen.

 

Nieuwe bedrijven oprichten

 Het gevolg van de nieuwe focus is dat een deel van ons onderzoek daar niet meer op dezelfde manier binnen past. Als dat het geval is, zoeken we naar private investeerders die onze patenten en knowhow kunnen gebruiken om een nieuw bedrijf op te richten. Zo tonen we ook dat de technologie die binnen VITO opgezet, onderzocht en gegroeid is, een duidelijke meerwaarde biedt voor industriële spelers. En dat de opbouw van ons programma meer dan ooit gestuurd is vanuit maatschappelijke vragen en niet enkel vanuit ons eigen technologische aanbod.

Contact:
+32 14 33 58 92