Dit nieuwe innovatieve project zal systemische circulaire bedrijfsoplossingen bieden, toepasbaar in verschillende sectoren die de energietransitie ondersteunen.

Het project CIRCUSOL (Circular business models for the solar power industry) is een nieuw Europees initiatief dat wordt gefinancierd door het Horizon2020-programma van de Europese Commissie. CIRCUSOL streeft ernaar zonne-energie te vestigen als een speerpuntsector om een nieuwe richting te introduceren, aangestuurd door Product-Service System (PSS) bedrijfsmodellen naar een circulaire economie in Europa.

Het project werd onlangs gelanceerd in Brussel, waar leden van het CIRCUSOL-consortium deelnamen aan de kick-off meeting. Vertegenwoordigers van de Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) van de Europese Commissie waren eveneens aanwezig op het evenement, een uitgelezen kans om de basisprocedures en eerste stappen voor het welslagen van dit nieuwe initiatief te definiëren.  

CIRCUSOL heeft een totaal budget van 8 255 590 miljoen euro, en een EU-bijdrage van 7 014 892,76 euro. Het project heeft een looptijd van vier jaar met 15 organisaties uit 7 Europese landen.

Zonne-energie genereert bijna 4 % (en groeit nog steeds) van de Europese elektriciteitsvraag. De sterke groei van de fotovoltaïsche zonne-energie (PV) -markt in Europa zal naar verwachting doorzetten. Aangedreven door de nationale bindende hernieuwbare doelstellingen voor 2020 en de recente zonnetenders, voorziet Solar Power Europe dat de EU de komende jaren opnieuw een sterke groei zal kennen – met een groeipercentage van 45 % voor 2018 en 58 % in 2019.

Bovendien hebben de recente ontwikkelingen in oplossingen voor energieopslag de groei van PV-geconnecteerde batterijsysteeminstallaties aangewakkerd. Verwacht wordt dat het momentum zal aanhouden, in lijn met de EU-doelstellingen om in 2030, 32 %  hernieuwbare energie te realiseren. Naarmate de markt voor zonne-energie groeit, zal ook het volume van afgedankte producten de afvalstroom binnendringen. Het International Renewable Energy Agency (IRENA) raamt 1,7 – 8 miljoen ton PV-panelen-afval tegen 2030 en 60 – 78 miljoen ton tegen 2050, cumulatief.

Efficiënt gebruik van hulpbronnen is een kritische succesfactor voor de duurzame groei van de zonne-energiesector. Als we ons baseren op prestaties, wordt PSS eigendom van derden  alom gezien als een belangrijk circulair economisch model om hulpbronnenefficiëntie te stimuleren en afvalproductie te verminderen.

Door middel van een co-creatieve benadering met eindgebruikers en de volledige waardeketen gaat CIRCUSOL twee hoofdblokken van een circulair PSS-model ontwikkelen: circulair productbeheer met hergebruik/renovatie/herfabricage (“second-life”) in aanvulling op recyclage, en nieuwe productdiensten met toegevoegde waarde voor particuliere, commerciële en utilitaire eindgebruikers. Vijf grootschalige, real-life demonstratiemodellen zullen worden opgezet in deze 3 marktsegmenten, in 3 Europese landen (Frankrijk, België en Zwitserland) om de marktacceptatie, levensvatbaarheid van bedrijven en de voordelen voor hulpbronnenefficiëntie te valideren.

CIRCUSOL zal tastbare innovaties voor de zonne-energiesector leveren, met door de markt gevalideerde PSS bedrijfsmodellen, second life PV en batterijlabelling/certificeringprotocollen en kosten/applicatieanalyse, bedijfsmodellen rond circulair ontwerp, en een ICT-platform om info te kunnen delen. De resultaten zullen worden aangewend in Frankrijk, België en Zwitserland en worden voorbereid voor replicatie in andere Europese landen. CIRCUSOL zal ook geverifieerde circulaire bedrijfsinnovatiemethoden aanleveren voor een breder gebruik door andere industrieën, duurzaamheidsexperten en de academische wereld, alsook wetenschappelijk onderbouwde kennis in de implementatie van de circulaire economie voor beleidsmakers. Gobaal genomen zal CIRCUSOL bijdragen aan een hulpbronnenefficiënter Europa en terzelfdertijd broeikasemissies helpen verlagen en nieuwe businessopportuniteiten en jobs creëren.

Tijdens de kick-off in Brussel namen de partners deel aan een co-creatiesessie om een gezamenlijk inzicht te krijgen in de huidige waardeketens van PV’s en EV-batterijen. Deze input zal als leidraad dienen voor de ontwikkeling van het initiële framework voor circulair bedrijfsmodelontwerp, waarbij rekening wordt gehouden met alle stakeholders.

Het CIRCUSOL-consortium is goed gebalanceerd en bestaat uit 5 onderzoekscentra en universiteiten, 9 industriële spelers uit de PV- en batterijwaardeketens, en 1 adviesbureau.

De groep wordt gecoördineerd door VITO, gevestigd in België. De andere partners zijn: Lund University (Zweden), Bern University of Applied Science, (Zwitserland), imec, (België), Soli Tek R&D, UAB (Litouwen), SNAM (Frankrijk), CEA Liten (Frankrijk), Ecopower cvba (belgië), PV CYCLE a.i.s.b.l. (België), BKW Energie AG (Zwitserland), Futech bvba (België), SOREA (Frankrijk) Daidalos Peutz (België), ZABALA Innovation Consulting (Spanje), Loser Chemie GmbH (Duitsland).

Meer informatie

Susana Garayoa
CIRCUSOL Communication Manager
sgarayoa@zabala.es
+34 948 198 000 | +34 673 009 336 (GSM)
www.circusol.eu (lancering voorzien voor deze zomer)

Dit project wordt gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst 776680.