Om cleantechoplossingen meer bekendheid te geven, stelde Cleantech Flanders in 2021 voor het eerst de ‘Cleantech Heroes’ voor.  Vlaamse bedrijven in het netwerk van Cleantech Flanders die innovatieve cleantechoplossingen ontwikkelen en commercialiseren kunnen zich inschrijven om zo, in hun eigen domein, verkozen te worden als Cleantech Hero.

Opportuniteit voor cleantechbedrijven

De positieve impact (in Vlaanderen en daarbuiten) van deze cleantechbedrijven moet duidelijk aantoonbaar zijn. Het TRL-niveau van hun cleantechoplossing, de link met de SDG’s en het potentieel van het bedrijf om ’ambassadeur’ te zijn van Vlaamse cleantech in binnen- en buitenland zijn enkele van de selectiecriteria om het prestigieuze Cleantech Hero-label te behalen. Bedrijven aan wie de award wordt uitgereikt, hebben gedurende een jaar meer dan een voetje voor. De Cleantech Heroes mogen niet alleen een jaar lang met het label uitpakken, ze krijgen ook de kans om hun innovatie voor te stellen op G-STIC 2022 (Dubai) en ze worden promotioneel via Cleantech Flanders ondersteund. Vaste juryleden van deze verkiezing zijn Dirk Fransaer (CEO VITO), Frans Snijkers (Directeur Cleantech Flanders) en Claire Tillekaerts (CEO Flanders Investment & Trade). Bij elke categorie van de Cleantech Hero wordt deze vaste jury aangevuld met enkele gast-juryleden met expertise in het vakgebied.

Cleantech Hero Watertechnologie

In maart 2021 werd BOSAQ, een bedrijf dat innovatieve technologie voor decentrale drinkwaterzuiveringsoplossingen ontwikkelt, de eerste Cleantech Hero Watertechnologie. Na een eerste selectie kwamen drie finalisten uit de bus: BOSAQ, Hydrovolta en InOpSys. Uiteindelijk besliste de jury dat BOSAQ de uitgelezen ambassadeur was. In haar evaluatierapport prees de jury het bedrijf omdat het niet alleen zeer sterk inzet op circulaire watergebruik, maar ook omdat het aandacht heeft voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. BOSAQ doneert minstens 10 % van zijn winst aan de vzw Water Heroes die kwetsbare lokale gemeenschappen helpt bij de toegang tot betere sanitaire faciliteiten en helder drinkwater. BOSAQ zorgt ook voor kennisopbouw bij de lokale bevolking. Het slaagt erin om duurzame doelstellingen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR) te combineren. De internationale aanpak en ambitie en het feit dat het bedrijf zijn bedrijfsdoelstellingen in lijn brengt met de SDG’s, versterkt zijn positie.

Cleantech Hero Circulaire economie

In deze categorie werden er vijf finalisten weerhouden: Circular Matters, Nuresys, Orineo, Resus en THIOMATERIALS. “We kwamen tot de vaststelling dat dat deze vijf kandidaten op veel punten zeer hoog scoorden”, stelde de jury. Na beraadslaging werd THIOMATERIALS van De Bonte groep uiteindelijk tot tweede Cleantech Hero-finalist verkozen in juni 2021. THIOMATERIALS is gespecialiseerd in de ontwikkeling van spoorwegdwarsliggers en rioleringsbuizen uit 100 % circulaire zwavelbeton.

Cleantech Hero Energie

In dit eerste jaar waarin de Cleantech Hero werd gekozen, ging alle eer naar Turbulent Hydro als eerste Cleantech Hero Energie. De jury selecteerde drie finalisten: Smappee, the Sniffers en Turbulent Hydro. Opnieuw was de jury erg onder de indruk van het niveau van de kandidaten. Toch werd bijna unaniem gekozen voor Turbulent Hydro. Turbulent Hydro verandert de manier waarop nieuwe waterkracht wordt ontwikkeld. Een Turbulent microwaterkrachtcentrale vereist geen dammen, geen rivierbelemmeringen en geen grote infrastructuur. “Turbulent heeft bewust gekozen om een technologie te ontwikkelen die vooral geschikt is voor ontwikkelingslanden en een duidelijke link heeft met een aantal SDG’s. Het belicht alles wat een duurzaam innovatieproject moet zijn.

Cleantech Hero Mobiliteit

Is jouw bedrijf koploper met duurzame mobiliteitsoplossingen? Ontwikkelt jouw bedrijf schone technologieën voor mobiliteit? Levert jouw bedrijf een belangrijke bijdrage aan een duurzamere wereld op het gebied van mobiliteit?

Dan maak je kans om in 2022 de eerste Cleantech Hero Mobiliteit te worden!

Contact:
+32 14 33 56 65