Cleantech in Vlaanderen is een jonge, dynamische en vooral veerkrachtige sector. Dat blijkt nog maar eens uit het vierde jaarrapport van Cleantech Flanders. Een stijgend aantal bedrijven, aantal werknemers en een stijgende EBITDA, gecombineerd met een opvallend gering aantal faillissementen bewijst het potentieel van dit soort bedrijven voor de toekomst.

Als we willen evolueren naar een duurzame maatschappij speelt cleantech - schone, groene technologie - een steeds grotere rol. Cleantech staat voor groei, innovatie en weerbaarheid. Daar is ook Europa zich van bewust. De Europese klimaatwet verplicht de uitstoot tegen 2030 met minstens 55% te verminderen. Maar ook de Critical Raw Material Act (CRMA) biedt perspectieven voor cleantech bedrijven. De maatregelen die de VS treft via de Inflation Reduction Act kan ook een effect hebben op de Vlaamse cleantech. Opportuniteiten en nieuwe uitdagingen staan voor de deur.

Europa gaat op zoek naar oplossingen voor de energiecrisis en pompt daarvoor meer dan 3 miljard euro in innovatieve schone technologieprojecten die het continent sneller onafhankelijk moeten maken van Russische fossiele brandstoffen. Het is dan ook niet te verwonderen dat de topprioriteit voor Onderzoek en Ontwikkeling bij de energietransitie ligt. Daarin speelt Vlaanderen een cruciale rol. De buitenlandse investeringen in Vlaamse innovaties voor klimaat en energietransitie stegen in 2022 tot 1,64 miljard euro en zijn goed voor een op de vijf projecten en een op de vier arbeidsplaatsen. De O&O-investering in het Vlaamse Gewest bevindt zich al sinds 2019 boven de drempel van 3% van het bbp. 

Meer bedrijven, meer mensen, hoger EBITDA

992 cleantech-actoren zijn gevestigde bedrijven en organisaties, maar het grote aantal start-ups toont het innovatieve karakter van het cleantech-ecosysteem. Met 582 start-ups (31% van alle cleantech bedrijven) is de toekomst van cleantech in Vlaanderen veelbelovend. Daarnaast zijn al 275 bedrijven of organisaties (15% van alle cleantech in Vlaanderen) doorgegroeid naar de scale-up fase. In 2021 was cleantech in Vlaanderen goed voor meer dan 40.000 VTE (het equivalent van voltijdse banen), een groei met 22% in tien jaar tijd. In de periode 2012-2019 steeg de cleantech gerelateerde EBITDA sterk, gevolgd door een dip in coronajaar 2020 en een lichte stijging in 2021.

Slechts 0,39% van de cleantech-bedrijven vroegen in 2021 een faillissement aan. Dit aantal is vergelijkbaar met de vorige jaren. Cleantech in Vlaanderen doet het daarmee iets beter dan het gemiddelde van 0,5% in Vlaanderen. 

Het lijdt dus geen twijfel dat cleantech voor Vlaanderen alleen maar aan belang wint. Daar is ook Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, zeker van. “Dat de sector van de cleantech het goed doet, staat als een paal boven water. Deze pioniers zijn onmisbaar in de evolutie naar een groene, duurzame maatschappij. Vlaanderen is dan ook een topregio op het vlak van innovatie. De aanwezigheid van cleantech is daarbij niet enkel goed voor onszelf, maar zorgt met de nodige onderzoek & ontwikkeling voor vooruitgang in de groene transitie over heel de wereld.”

Wat cijfers

Vlaanderen telt:

  • 549 technology providers: Zij ontwikkelen, maken en verkopen innovatieve cleantech oplossingen,
  • 799 implementors: zij helpen bedrijven bij het toepassen van cleantech,
  • 291 enablers: zij maken het ecosysteem van innovatieve cleantech mogelijk door het aanbieden van diensten of onderzoek.

De cleantech actoren zijn verspreid over heel Vlaanderen, met nadruk in de centrumsteden en waar de universiteiten zich bevinden:

In de periode 2012-2021 is het aantal cleantech-actoren in Vlaanderen toegenomen met meer dan 35%.

Cleantech in Vlaanderen kunnen we onderverdelen in zes inhoudelijke domeinen.

Met ‘enabling technologies & services’ worden die technologische innovaties bedoeld die het mogelijk maken om specifieke schone technologie uit te rollen en te implementeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan artificiële intelligentie, drones, sensoren en block chain technologie, die voor diverse cleantech-oplossingen relevant zijn.  

Het domein ‘Clean energy & power’ is de laatste jaren het sterkst gegroeid door de toenemende aandacht voor energie- en klimaatoplossingen

Meer informatie

Frans Snijkers
Director Cleantech Flanders 
+32 473 34 12 16
frans.snijkers@cleantechflanders.com

Charlotte Struye
Deputy Director Cleantech Flanders
+32 460 96 46 64
charlotte.struye@cleantechflanders.com

Contact:
+32 14 33 54 31
Contact:
+32 14 33 56 65