Cleantech is een van de meest bloeiende sectoren in Vlaanderen, ook al is het geen klassieke sector. Met technologie geeft cleantech duurzaamheid een tastbare vorm in verschillende industriële sectoren, met de nadruk op operationele en milieuwinst.  De nu meer dan 1 000 cleantech-ondernemingen zijn goed voor 25 000 werknemers en een brutowinst van 4 miljard euro. Het Cleantech Rapport 2020 dat Cleantech Flanders voorstelt, geeft een volledig overzicht van de Vlaamse cleantech, het ecosysteem, de impact ervan en de kansen en uitdagingen voor de toekomst.

Bannerfoto: Fietsen door de bomen © Toerisme Limburg

Duurzame energie, schoon water, circulaire economie… Het bewustzijn dat we onszelf alleen maar een mooie toekomst kunnen bezorgen als we overstappen op schone technologieën, groeit elke dag. Nieuwe materialen en technologieën worden in Vlaanderen snel omarmd, innovatieve oplossingen hebben dit proces nog versneld. Vlaanderen vestigt zich steeds meer als groeipool van die schone technologieën. Jaarlijks is Vlaanderen goed voor zowat 85 gepubliceerde cleantechpatenten, verdeeld over zowat alle cleantechdomeinen. In dit verhaal blijven onderzoeksinstellingen en grote commerciële spelers de belangrijkste drijfveren.

In het rapport zien we hoe de Vlaamse cleantech zich vooral concentreert rond de grote Vlaamse steden en hoe de aanwezigheid van instellingen voor hoger onderwijs en universiteiten de uitbreiding van het cleantechveld faciliteert. Gent, Leuven en Antwerpen staan centraal in de groei van de cleantech.

Bedrijven die zich toeleggen op hernieuwbare energie en energie-efficiëntie blijven sterke spelers. Maar vooral de groei in de circulaire economie – afvalbeheer en recyclage – valt de afgelopen jaren op.

Voortdurende innovaties en de toepassing van nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, machinaal leren, sensoren, lichtgewicht materialen, 3D-printing, blockchain, big data, drones, etc., zullen de traditionele cleantechdomeinen de volgende jaren een extra boost geven. Dit zal ook de implementatie in de maatschappij versnellen.

Contact:
+32 14 33 56 65