Het probleem is gekend: er zit teveel CO2 in de lucht. We kunnen CO2 capteren vóór het de fabrieksschoorsteen verlaat, maar we zouden ook CO2 rechtstreeks uit de lucht kunnen halen.

CO2 rechtstreeks uit de lucht kunnen halen daar bestaat de DAC-technologie (Direct Air Capture) al voor .VITO onderzoekt hoe we die DAC-technologie efficiënter en goedkoper kunnen maken.

Om CO2 uit de lucht te halen heb je een ventilator nodig die grote stromen lucht aanvoert, een filter met een vaste stof of een vloeistof (substraat) die de CO2 absorbeert en hitte om de gebonden CO2 uit zijn substraat te halen. Aan het einde van deze procedure krijg je CO2 die je perfect als grondstof kan gebruiken. Het is dan perfect mogelijk om die ‘gevangen’ CO2 te gebruiken als grondstof.

De grote uitdaging is de kostprijs. Je hebt niet alleen een ventilator nodig, maar ook veel energie voor de warmte die nodig is om de gebonden CO2 uit zijn substraat te halen. Die kosten kunnen substantieel verminderd worden als we gebruik kunnen maken van bestaande ventilatoren en als er voor de verhitting restwarmte wordt ingezet.

De Balmatt-site in Mol waar de diepe geothermiecentrale van VITO operationeel is, is de uitgelezen plaats om een kostenefficiënt DAC-systeem op punt te stellen. Op de site staan nu al 108 ventilatoren die nodig zijn voor de koeling in de geothermiecentrale. Bovendien kan de restwarmte van de geothermiecentrale ingezet worden voor de verhitting die nodig is om de gebonden CO2 uit het substraat kan halen.