Over de hele wereld zijn verschillende initiatieven gestart, zoals Youth for Climate, Sign for my Future en Claim The Climate, om onze beleidsmakers ertoe aan te zetten actie te ondernemen en de opwarming van de aarde te stoppen. Het debat is vaak zeer emotioneel en veel meningen worden als waarheden verkocht. Daarom is het van het grootste belang om gegevens te verzamelen over de toestand van het klimaat op aarde.

Via dagelijkse wereldwijde observaties levert de dienst van Copernicus voor klimaatverandering (C3S) de nodige data om objectieve informatie te verkrijgen op basis waarvan beleid kan worden uitgestippeld en actie kan worden ondernomen. Ontdek meer over de informatie die door C3S wordt verzameld.

OVER C3S

De dienst van Copernicus voor klimaatverandering (C3S) is een van de zes thematische informatiediensten die worden geleverd door het aardobservatieprogramma Copernicus van de Europese Unie. C3S wordt namens de Europese Unie uitgevoerd door het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn (ECWMT). Deze dienst ondersteunt de samenleving door informatie over verschillende thema's alsmede klimaatgegevensbestanden met vroegere, actuele en toekomstige klimaatinformatie beschikbaar te stellen. Al deze informatie is vrij toegankelijk via de klimaatgegevensopslag (Climate Data Store, CDS).

C3S biedt een reeks softwaretools waarmee wetenschappers en consultants objectieve klimaatdatasets van gegarandeerde kwaliteit kunnen gebruiken ter ondersteuning van de planning en besluitvorming. Deze data zijn gebaseerd op een duurzaam netwerk van in-situ-observaties, satellietobservaties, heranalyses van het klimaat op aarde en modelleringsscenario's die steunen op diverse klimaatprognoses.

 

De component landbiosofeer van C3S

Voor de component Landbiosfeer van C3S leidt VITO een consortium dat de ambitie heeft om op basis van wereldwijde satellietobservaties zo lang mogelijke, consistente en volwassen tijdreeksproducten te genereren voor de volgende essentiële klimaatvariabelen:

  • De albedo van het oppervlak heeft een invloed op de hoeveelheid zonne-energie die de aarde absorbeert en is daarom een belangrijke variabele in klimaat- en weerstudies.
  • De bladoppervlakte-index beschrijft de hoeveelheid bladmateriaal in de bovenste vegetatielaag en is een belangrijke variabele in veel modellen die de interacties tussen vegetatie en de atmosfeer beschrijven, in het bijzonder met betrekking tot de koolstof- en watercyclus.
  • De fractie geabsorbeerde fotosynthetisch actieve straling (fAPAR), die een indicator is voor de vegetatiegroei. Deze straling levert de energie die vegetatie op het land nodig heeft om organisch materiaal te maken uit minerale bestanddelen.
  • Bodembedekking is de waargenomen (bio)fysische bedekking van het aardoppervlak. De verandering in bodembedekking is een urgent milieuprobleem en is zowel een oorzaak als een gevolg van de klimaatverandering. Het belang van dit probleem vraagt om systemen voor permanente monitoring en de data die daaruit voortkomen.
  • Verbrande gebieden en stralingsvermogen van brand. Beide hebben te maken met door branden gegenereerde warmte/energie en zijn belangrijke klimaatindicatoren.

Een verscheidenheid aan gebruikers 

De klimaatgegevensopslag van C3S heeft al meer dan 12.000 gebruikers in 168 landen. Of u nu een wetenschapper, consultant of beleidsmaker bent, C3S is een gratis dienst voor iedereen. Sectoren en deskundigen uit de hele wereld gebruiken de datahulpmiddelen en indicatoren om de actuele situatie en de evolutie waarmee we worden geconfronteerd duidelijk te omschrijven.

De producten die door de component Landbiosfeer van C3S worden gedistribueerd, worden doorgaans gebruikt voor klimaatveranderingsstudies, modellen voor assimilatie van landgegevens, landbouwtoepassingen en het sectorale informatiesysteem (SIS), die sectorspecifieke toegang tot de klimaatgegevensopslag van C3S bieden.

Het sectorale informatiesysteem voor de biodiversiteitssector wordt geleid door onze collega's die ervaring hebben met milieumodellering. Het systeem maakt reeds gebruik van data die voortkomen uit klimaatgerelateerde heranalysegegevens, seizoensvoorspellingen en klimaatprognoses, maar wil ook gegevens met betrekking tot de bladoppervlakte-index uit de component Landbiosfeer van C3S opnemen. Deze data zullen worden gebruikt om langetermijnveranderingen in de kwaliteit van habitats te beoordelen, onder andere ter ondersteuning van instandhoudingsacties voor het goudkopleeuwaapje in Brazilië.

De gegevens van de genormaliseerde verschil-vegetatie-index (NDVI) die ten grondslag liggen aan de producten van C3S met betrekking tot bladoppervlakte-index zijn ook met succes gebruikt in de Europese gezondheidszorg, een bijkomend C3S-contract onder leiding van VITO's eenheid Milieumodellering. Met name zijn NDVI-kaarten gebruikt als basis voor het specificeren van terreinkenmerken in het stedelijke-klimaatmodel UrbClim om hittestress en andere klimaatparameters in steden te beoordelen.

Een dienst gedreven door de behoeften van de gebruiker 

De dienst zal bestaande datasets aanbieden en voortbouwen op de capaciteiten en expertise die in verschillende Europese projecten en diensten zijn verworven. De dienst is volledig gebaseerd op gegevensstromen van satellietmissies die geschikt zijn voor operationele diensten en steunt op vrij beschikbare datasets (afkomstig van Copernicus, de Nationale Administratie voor de Oceaan en de Atmosfeer (NOAA), de Europese Organisatie voor de Exploitatie van Meteorologische Satellieten (Eumetsat) en de National Aeronautics and Space Administration (NASA) die volledig en onbeperkt toegankelijk zijn.

Daarnaast biedt de dienst ook gebruikersondersteuning in de vorm van een helpdesk, tutorials en gebruiksdemonstraties die ook beschikbaar zijn in de klimaatgegevensopslag (CDS).

De op de klimaatgegevensbestanden gebaseerde producten worden volgens de volgende aanpak gegenereerd:

  • de continuïteit van de producten waarborgen met Sentinel-3 als primaire gegevensbron;
  • de consistentie verbeteren door de voorbewerking voor alle klimaatgegevensbestanden te harmoniseren;
  • operationele instrumenten implementeren om de kwaliteit van de klimaatgegevensbestanden en hun onderlinge samenhang te bewaken;
  • de kwaliteit van de geleverde klimaatgegevensbestanden grondig controleren en vergelijkingen maken met andere bestaande datasets.

De C3S-producten zijn toegankelijk via Climate Data Store. Meer informatie over de dienst van Copernicus voor klimaatverandering is te vinden op de website van C3S.

Contact:
+32 14 33 68 20