Een overzicht van het Belgische landbouwareaal

Voor het derde jaar op rij hebben we een jaarlijkse cropmap (gewastypekaart) voor België gecreëerd. De cropmap toont het belangrijkste gewastype dat in het groeiseizoen 2020 werd geteeld en dit op elk individueel veld. Ze is publiek/vrij beschikbaar via een interactieve online viewer.

Net als in 2018 en 2019 hebben we onze automatische veldgrensdetectietool geïmplementeerd op basis van Sentinel-2-beelden en een convolutioneel neuraal netwerk (cnn) om de velden nauwkeurig af te bakenen, gevolgd door een recurrent neuraal netwerk om gewastypen te herkennen op basis van gezamenlijke tijdreeksen van Sentinel-2 optische beelden en Sentinel-1 radar backscatter. Kristof Van Tricht, onze remote sensing expert in landbouwmonitoring, legt meer uit over deze technologie in zijn blog: 'Een Sentinel mix voor het vroegtijdig in kaart brengen van gewassen'.

"Meerjarige experimenten rond gedetailleerde gewas kartering leveren zelfs in een klein land als België nog steeds een schat aan ervaring op voor wereldwijde toepassingen zoals in het Worldcereal project."

Kristof Van Tricht
R&D Professional Agriculture

Dankzij overvloedige trainingsdata doorheen de jaren, zoals het ‘Land Parcel Identification System’, in combinatie met state of the art deep learning-technologieën, zijn we in staat om een nauwkeurigheid van >90% te behalen. Bovendien worden onze classificatiealgoritmen elk jaar slimmer omdat ze steeds meer variabiliteit te zien krijgen in groeiseizoenen en landbouwpraktijken, waardoor ze steeds robuuster worden.

 Door elk jaar een consistente cropmap te produceren, slagen we er in een beter inzicht te krijgen in de dynamiek van het landbouwlandschap, inclusief gewasrotaties en veranderingen in de perceelgrenzen. Tegelijkertijd kunnen onze benaderingen voor gewastypekartering verfijnd en toegepast worden in regio's over de hele wereld.

Contact:
+32 14 33 67 36