N.a.v. Internationale Vrouwendag op 8 maart 2017

Vandaag wordt wereldwijd vrouwenemancipatie en anti-discriminatie extra onder de aandacht gebracht. VITO onderschrijft het belang om in de brede zin in te zetten op non-discriminatie, diversiteit en inclusie.

Internationale Vrouwendag is de dag waarop de eerste grote staking van de emancipatiebeweging op 8 maart 1908 in New York wordt herdacht. Deze staking vormde het begin van de emancipatie van vrouwen en de strijd tegen vrouwendiscriminatie.

In onze maatschappij is er sindsdien erg veel in de positieve zin veranderd. Vandaag worden we echter met nieuwe uitdagingen geconfronteerd en is het erg relevant om in de bredere zin aandacht te besteden aan het thema ‘diversiteit’. Denk maar aan de hoeveelheid berichtgeving over onderwerpen als het ‘glazen plafond’, de integratie van minderheidsgroepen en anti-discriminatie bij sollicitaties.

Wat doet VITO?

Vorig jaar behaalde VITO het ‘HR excellence in Research label’ – waarbij we onder meer de ‘code of conduct for the recruitment of researchers’ onderschrijven door in onze rekruteringsprocessen een non-discriminatie garantie in te bouwen.  Recent ondertekende VITO ook het ‘Belgian SDG Charter’ rond duurzame ontwikkeling en de ‘UN sunstainability goals’ waarin we het volgende verklaren:

"VITO is dedicated to further build on a fair and inclusive work environment with a diverse workforce. Through our company culture, value set and leadership, we strive for a positive attitude towards diversity and embrace diversity as an asset for innovation. We will support this culture with a wide set of positive actions, amongst learning and development, recruitment and selection, ‘FIT@VITO’ and well-being.  We have an explicit commitment in the “HR Strategy for Researchers”, what resulted in the label 'HR Excellence.”

Dit statement is natuurlijk niet nieuw maar we zijn ervan overtuigd dat we het nog beter kunnen doen en zullen daarom actie blijven ondernemen op alle niveaus.

Agnes Bosmans, Director HR & General Services bij VITO: “Iedereen is uniek. Geslacht, huidskleur, geloof, geaardheid, nationaliteit, … De geschiedenis leert ons dat discrimineren of uitsluiten van bepaalde groepen niets positiefs brengt. Meer nog, de verschillen tussen mensen hebben een meerwaarde in zich. Het is net het inzetten op diversiteit dat onze maatschappij naar een hoger niveau tilt. Bij VITO geloven we sterk in de kracht van diversiteit om in de toekomst ècht het verschil te maken en met innovatieve oplossingen te komen met maatschappelijke impact.”

Contact:
+32 14 33 55 76