Op 14 maart 2024 kondigde het Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA) van de NAVO een aanzienlijke uitbreiding aan van zijn transatlantische netwerk van accelerator locaties en testcentra. DIANA zal nu bestaan uit 23 accelerators en 182 testcentra in 28 geallieerde landen. VITO is vereerd om te worden aangesteld als DIANA-testcentrum in 3 van haar impactdomeinen:

 • GEO-inlichtingen (ruimte en AI);
 • Energie (energie en voortstuwing);
 • Gezondheid (biotechnologie, menselijke verbetering en AI).

De diepgaande expertise en pioniersrol van VITO zullen innovators ondersteunen bij het ontwikkelen van diepgaande technologieën ter ondersteuning van de NAVO en om haar één miljard burgers te beschermen.

VITO-expertise

VITO has applied to join the DIANA test centres as its knowledge and experience matches with several of the following emerging and disruptive technologies (EDTs) NATO is focussing on:

 • artificial intelligence (AI)
 • autonomy
 • biotechnologies and human enhancement
 • space
 • novel materials and manufacturing
 • energy and propulsion (@VITO/EnergyVille)

Moreover, in 2023, on the initiative of Flemish minister Jo Brouns, responsible for Economy and Innovation, the Flemish government decided to contribute from Flanders to 2 NATO initiatives, the NATO Innovation Fund and DIANA.

As VITO can proudly announce its selection as test centre for DIANA, all 4 of Flanders’ strategic research organisations, imec, Flanders Make, VIB and VITO, are part of DIANA.

At VITO, we’re all geared up and ready to support NATO and the startups selected via NATO Investment Fund in securing the future for the Alliance's 1 billion citizens. “For VITO, sustainability and resilience go hand in hand. In the steady state, our focus is and always has been to find new technology innovations to accelerate the just sustainability transition. But in view of crises, we need to develop technology surviving with the least impact possible and returning as quickly as possible back to the steady state. Happy and proud that the NATO innovation ecosystem can now tap into our knowledge and experience and make use of the test infrastructures we have available", Steven Krekels, Valorisation Director Environmental Intelligence at VITO.

 

VITO heeft zich aangemeld om toe te treden tot de DIANA-testcentra, omdat haar kennis en ervaring overeenkomen met verschillende van de volgende opkomende en disruptieve technologieën (EDT's) waarop de NAVO zich richt:

 • Artificiële intelligentie (AI)
 • Autonomie
 • Biotechnologieën en menselijke verbetering
 • Ruimte
 • Nieuwe materialen en fabricage
 • Energie en voortstuwing (VITO/EnergyVille)

Bovendien heeft de Vlaamse regering in 2023, op initiatief van Vlaams minister Jo Brouns, verantwoordelijk voor Economie en Innovatie, besloten om vanuit Vlaanderen bij te dragen aan 2 NAVO-initiatieven, het NAVO Innovatiefonds en DIANA.

Met trots kan VITO haar selectie als testcentrum voor DIANA aankondigen. Alle 4 strategische onderzoeksorganisaties van Vlaanderen, imec, Flanders Make, VIB en VITO, maken deel uit van DIANA.

Bij VITO zijn we er helemaal klaar voor en staan we klaar om de NAVO en de startups die zijn geselecteerd via het NAVO-investeringsfonds te ondersteunen bij het veiligstellen van de toekomst voor de 1 miljard burgers van de Alliantie. "Bij VITO gaan duurzaamheid en veerkracht hand in hand. In de stabiele toestand is en blijft onze focus gericht op het vinden van nieuwe technologische innovaties om de rechtvaardige duurzaamheidstransitie te versnellen. Maar met het oog op crisissen moeten we technologie ontwikkelen die zo min mogelijk impact heeft en zo snel mogelijk terugkeert naar de stabiele toestand. Ik ben blij en trots dat het NAVO-innovatie-ecosysteem nu gebruik kan maken van onze kennis en ervaring en gebruik kan maken van de testinfrastructuur die we beschikbaar hebben", aldus Steven Krekels, Directeur Valorisation Environmental Intelligence bij VITO.

Over DIANA

DIANA is opgericht door de NAVO om de ontwikkeling van dual-use technologieën te bevorderen met zowel defensieve als civiele toepassingen, die uitdagingen aanpakken die van invloed zijn op veiligheid en defensie. De nieuwe accelerator locaties en testcentra zullen de capaciteit van DIANA vergroten om innovators uit de hele Alliantie te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun technologieën. Accelerators die verbonden zijn met DIANA bieden eersteklas programma's aan bedrijven in het programma, terwijl het netwerk van testcentra toegang biedt tot geavanceerde testfaciliteiten. Deze zijn beschikbaar voor de huidige cohort van bedrijven van DIANA, evenals voor degenen die DIANA in de toekomst zal ondersteunen, waardoor ze deskundig advies krijgen en toegang hebben om hun technologieën te testen en uit te proberen in gespecialiseerde omgevingen.

"Een deel van de kracht van DIANA is ons unieke transatlantische netwerk van talentencentra en innovatieleiders die samenwerken voor een gemeenschappelijk doel. De breedte en diversiteit van partners in het netwerk van DIANA zullen de ontwikkeling en implementatie van baanbrekende oplossingen versnellen voor defensie, veiligheid en vrede." - Prof. Deeph Chana, Directeur van DIANA

De uitbreiding markeert een belangrijke mijlpaal voor DIANA. Afgelopen november werden 44 bedrijven gekozen uit meer dan 1.300 aanvragers om deel te nemen aan het versnellingsprogramma van DIANA. De cohort van innovators werd geselecteerd om specifieke uitdagingen aan te gaan op het gebied van energieresilientie, onderwaterdetectie en -surveillance, en veilige informatie-uitwisseling.

Voor meer informatie - inclusief om een interactieve kaart van het uitgebreide netwerk te bekijken - bezoek de website van DIANA: www.diana.nato.int

Contact:
+32 14 33 68 11