Teledetectie heeft een lange staat van dienst als het gaat om het verschaffen van inzichtelijke informatie voor landbouwdoeleinden. Voor plantenveredelaars zijn drones een onmisbaar instrument geworden om specifieke kenmerken van planten in experimentele velden te beoordelen. Maar wat als we nog een stap verder gaan? Kunnen satellieten waarde toevoegen aan de wereld van de zaadveredeling? Kunnen we zowel op satellieten als op drones gebaseerde diensten combineren om inzichten uit experimentele velden te koppelen aan inzichten uit operationele velden van boeren, ongeacht de gegevensbron en in alle stadia van (en zelfs vóór) het groeiseizoen? Ontdek hoe landbouwmanagementsystemen zoals WatchITgrow eenvoudig informatie kunnen verschaffen over de prestaties van uw ras op velden van boeren met een grote verscheidenheid aan bodem-, klimaat- en managementpraktijken.

Finding the right balance with satellite data and drone data

Het monitoren van landbouwvelden met teledetectie is al zo oud als de heuvels. Door de voortdurende technologische en zakelijke innovatie in de sector ontstaan er snel verschillende toepassingen. Op satellieten gebaseerde diensten voor precisielandbouw en op drone gebaseerde fenotyperingsoplossingen voor proefvelden hebben bijvoorbeeld een nichemarkt gevonden die een goed evenwicht biedt tussen de schaal waarop wordt gewerkt en de vereiste resolutie (in tijd en ruimte), flexibiliteit en, het belangrijkste, prijs.

Er zullen waarschijnlijk nieuwe bedrijfs- en technologische innovaties komen waarbij verbeterde informatie wordt geleverd tegen steeds lagere kosten. Maar innovatie kan ook gebeuren door te kijken naar synergieën tussen de verschillende teledetectiediensten, door te zoeken naar mogelijke witte vlekken in het huidige aanbod door informatie uit verschillende bronnen te verbinden en te integreren. Bij VITO Remote Sensing integreren we gegevens van drones en satellieten via operationele platforms zoals Terrascope, MAPEO en WatchITgrow. Zo kunnen we inzichten uit experimentele velden koppelen aan inzichten uit operationele velden van boeren, ongeacht de gegevensbron en in alle stadia van (en zelfs vóór) het groeiseizoen.

Operationele oplossingen voor fenotypering

Het fenotyperen van gewassen in experimentele velden is een goed voorbeeld van waar drone technologie een uitstekende waarde kan bieden voor veredelaars en agronomen. Drones stellen ons in staat om eigenschappen van belang op een schaalbare en objectieve manier te meten. Het tellen van planten en gaten, het scoren van ziekten of zelfs meer complexe kenmerken zoals opbrengst zijn slechts enkele voorbeelden die in operationele workflows worden geïntegreerd.

Op het eerste gezicht zou je kunnen denken dat de grovere resolutie van satellietbeelden het praktische gebruik van de gegevens voor experimentele velden in de weg zal staan. Denk nog eens goed na! Lang voordat u met uw experiment op een bepaald veld begon, heeft satellietbeeldvorming de heterogeniteit van de bodem gedurende vele groeiseizoenen in beeld gebracht. Terwijl u geld hebt uitgegeven aan dure repetitieve perceelontwerpen om de heterogeniteit van de omgeving voor uw experiment vast te leggen, was die informatie al beschikbaar via historische satellietbeelden. De animatie hieronder is een voorbeeld van historische opbrengstpotentiaalkaarten, syntheseproducten van alle Sentinel-2-beelden die zijn toegespitst op de verschillen in biomassa in een bepaald jaar. Deze voorbeelden tonen duidelijk de kracht van het gebruik van deze satellietgebaseerde informatiekaarten. Wij hebben deze satellietgebaseerde kaarten geïntegreerd in MAPEO, onze end-to-end fenotyperingsoplossing, om onze gebruikers de mogelijkheid te bieden de best mogelijke velden voor toekomstige proeven in onbekende regio's te identificeren.

Tijdens het groeiseizoen kunnen ook satellietbeelden met hoge resolutie - van bijvoorbeeld de Planet-constellatie - je interessante informatie verschaffen over je proeven. Net als drones zijn satellieten uitgerust met multispectrale camera's die de biomassa en de gezondheidstoestand van planten op individueel perceelsniveau kunnen beoordelen. Momenteel is de locatienauwkeurigheid van een dergelijke hoge resolutie beperkt, maar de temporele resolutie en consistentie overtreffen die van welke drone-dienst dan ook. Wij zoeken naar innovatieve oplossingen om de geometrische nauwkeurigheid te verbeteren en de Planet-producten te integreren in ons fenotyperingsplatform.

Evaluatie van de prestaties op de velden van de landbouwers

Gemiddeld duurt het 5-10 jaar voordat nieuwe rassen op de commerciële markt komen. In die periode worden de zaden getest in een grote verscheidenheid aan bodem- en klimaatomstandigheden. Maar hoe beoordeel je als plantenveredelaar de kwaliteit van je product buiten de typische proefopstelling? Zou het niet van grote waarde zijn om informatie te krijgen over de prestaties van je ras op akkers van boeren met een nog grotere verscheidenheid aan bodem, klimaat en beheerspraktijken? Satellietinformatie geïntegreerd in bedrijfsbeheersystemen zoals WatchITgrow kan dergelijke informatie gemakkelijk verschaffen. Dit opent nieuwe commerciële mogelijkheden voor zaadbedrijven om hun grondige kennis van de prestaties van planten te valoriseren als een dienst aan landbouwers en informatie terug te krijgen van deze productievelden om het selectieproces van toekomstige zaden te voeden.

Contact:
+32 14 33 67 14