Regeringen, overheidsinstanties en privébedrijven vertrouwen meer en meer op geo-informatie. Teams die worden ingezet bij het beheer van kritieke situaties ontdekken momenteel volop welke mogelijkheden en voordelen het gebruik van geo-informatie biedt bij rampen zoals overstromingen, branden, zeevervuiling enz.

LUMEN is een goedkope end-to-endoplossing voor het beheer van kritieke situaties dankzij realtime dronebeelden die van waar ook ter wereld direct op uw bureau beschikbaar zijn. In 2018 hebben we de LUMEN-dienst gedemonstreerd voor twee kritieke gebruiksscenario's: overstromingsmonitoring en maritiem toezicht.

Een volledig geïntegreerde dienst

Bij het beheer van kritieke situaties moet u weten wat er aan de hand is, op welke locatie en op welk tijdstip. Als u over tijdige, accurate en objectieve informatie beschikt, kunt u prioriteiten stellen en uw besluitvormingsproces verbeteren.
De LUMEN-dienst levert bijna-realtime lokale en regionale geogerefereerde beelden. Deze beelden worden gemaakt met behulp van een middelgrote drone tegen lagere operationele kosten dan met conventionele vliegtuigen en met minder risico's voor de mens onder ongunstige omstandigheden.

 

It is extremely interesting for the civil market to be able to provide fast and reliable information of an event or region. Governments, administrations and private companies rely more and more on geo-information. LUMEN targets a wide variety of applications in the domain of critical situation management such as flood monitoring, fire management, maritime pollution monitoring, etc…

How does LUMEN work?

The LUMEN service provides geo-referenced images acquired by a medium sized drone launched from the local ground station. With a flight time up to 10 hours, the drone can make local and regional images within one operational flight.

Bijna-realtime geogerefereerde beelden in Lumen webservice

De data worden onmiddellijk doorgestuurd van het lokale naar het centrale grondstation. Daar worden ze meteen verwerkt, gearchiveerd en ter beschikking gesteld van de eindgebruikers via een webdienst die toegankelijk is via het internet.
Dankzij geautomatiseerde processen kunnen eindgebruikers niet alleen gemakkelijk te begrijpen verbeterde beelden gebruiken, maar kunnen ze ook nieuwe of bijkomende beelden vragen aan de dronepiloot.

Enkele extra functies:

  • De planimetrische nauwkeurigheid kan eenvoudig worden aangepast aan de behoeften van de eindgebruiker. Zo kunnen we het werkingsconcept van de LUMEN-dienst aanpassen zonder grote wijzigingen of kosten.
  • Dankzij de geogerefereerde data kunnen extra lagen worden toegevoegd om andere informatie, zoals oppervlaktegrenzen, weer te geven.
  • LUMEN heeft lagere operationele kosten, wat de druk op budgetten verlicht.
  • Dankzij het lagere brandstofverbruik en het beperkte gebruik van materialen is de ecologische voetafdruk van de geleverde dienst aanzienlijk kleiner dan bij gebruik van conventionele vliegtuigen.
  • Doordat LUMEN met een onbemand vliegtuig kan werken, is er minder kans dat gebruikers in moeilijke en gevaarlijke situaties, zoals een nucleaire crisis, lichamelijk letsel oplopen.

LUMEN in de praktijk

Eind 2018 werd de LUMEN-dienst gedemonstreerd in twee specifieke gebruiksscenario's die representatief zijn voor de markt en waarin eindgebruikers duidelijk geïnteresseerd waren: overstromingsmonitoring en maritiem toezicht.

Om een overstroomd gebied na te bootsen, werden de oevers van het Øvervatnet-meer en de rivier Salangselva overvlogen. De demonstratie werd gehouden in slechte weersomstandigheden, zoals te verwachten is in een overstromingsscenario.

Waarom hebben we het gebruik bij overstromingsmonitoring gedemonstreerd?
LUMEN geeft objectieve en accurate informatie in real time, snel en efficiënt. Bij rampen is tijdige informatieverstrekking van cruciaal belang. De LUMEN-dienst kan eenvoudig worden geïntegreerd en vergemakkelijkt de interactie tussen het lokale grondstation en de besluitvormers.

 

Door het gebrek aan mogelijkheden van realtime monitoring boven zeeën en oceanen is LUMEN een interessante oplossing voor maritiem toezicht. Een typische toezichtmissie werd gedemonstreerd in Noorwegen, waarbij op gemiddelde hoogte werd gevlogen en live videobeelden werden doorgestuurd. Het belangrijkste doel van deze demonstratie was de monitoring van de bewegingen, het gedrag en de acties van schepen en vaartuigen. De verkregen beeldgegevens werden gepresenteerd in een realtime videostream in de demonstratieruimte in Brussel. LUMEN biedt een eenvoudig aanpasbare end-to-endoplossing waar veel vraag naar is bij eindgebruikers.

Beide demonstraties werden georganiseerd in samenwerking met Norut (Noorwegen), Newtec en AIV (België). De vlucht werd uitgevoerd door Norut.

Klaar voor commerciële uitrol?

LUMEN heeft tijdens beide demonstraties zijn waarde en succes bewezen. Vooral de communicatie tussen de eindgebruikers in Brussel en de piloten in Noorwegen was uitstekend.
Dankzij het gebruik van annotaties in de browsertoepassing konden de eindgebruikers en piloten op een duidelijke en ondubbelzinnige manier communiceren over geografische punten die hen interesseerden.

Dus waarom zouden we LUMEN niet op de markt brengen?
Momenteel verbiedt de wetgeving het gebruik van grotere drones die nodig zijn voor regionale monitoring in niet-gescheiden luchtruim. Het is dan ook niet de bedoeling om het komende jaar al een operationele dienst aan te bieden.

Kleinere drones hebben het voordeel dat ze binnen het huidige wettelijke kader kunnen worden ingezet.

Ze zijn echter zeer beperkt wat afstand, vliegtijd en draagvermogen betreft, waardoor ze niet kunnen voldoen aan de eisen van eindgebruikers die zich toeleggen op het beheer van kritieke situaties. Daarom zullen wij in samenwerking met particuliere dienstverleners het aanbod van een grotere drone voor regionaal toezicht, conform de veiligheidsvoorschriften, blijven voorbereiden. Zo kunnen we een positie in de markt innemen zodra de wetgeving dit toelaat.

Contact:
+32 14 33 68 17