Innovatieve energieoplossingen ontwikkelen, testen en valideren in interactie met het volledige energiesysteem, dat gebeurt op Thor Park. In Trends Magazine lichten Daan Six (EnergyVille/VITO) en Gabriële Buglione (Thor Park) toe hoe innovatief onderzoek naar het energiesysteem van de toekomst vorm krijgt in het oPEN Thor living lab.

Bron: Trends

Het oPEN Thor Living Lab biedt een strategische hefboom aan alle stakeholders om het energievraagstuk via co-creatie duurzaam aan te pakken.

De doelstelling van een klimaatneutraal Europa richting 2050 leek lang een ver van ons bed verhaal. Ondertussen worden de gevolgen van de opwarming tot in onze achtertuin duidelijk. Dat zorgt voor een stroomversnelling van het besef dat o.a. de omslag naar een duurzaam energiesysteem een noodzaak is. “De uitdagingen zijn er. Oplossingen ook. We moeten nu keuzes maken. En die zijn niet louter technologisch maar ook economisch en sociaal-maatschappelijk. De sleutel ligt in proactieve samenwerking, waarin iedereen een stukje bijdraagt”, zegt Daan Six, Research Program Manager bij VITO, dat samen met KU Leuven, imec en UHasselt aan de basis ligt van EnergyVille, één van de drijvende krachten achter het oPEN Thor Living Lab.

Vlaams met Europese impact

Het oPEN Thor Living Lab is een strategisch proeftuincentrum (‘levend lab’) om overheden, beleidsmakers, de bedrijfswereld, academici en burgers zowel letterlijk als figuurlijk met elkaar te verbinden. “Alle actoren uit de zogenaamde ‘quadruple helix’ werken hierbij samen om innovatieve energieoplossingen te ontwikkelen, te testen en te valideren in interactie met het volledige energiesysteem”, verduidelijkt Daan Six. Hij noemt het een Vlaams verhaal met Europese impact om de transitie naar een duurzaam energiesysteem in de praktijk te brengen. EnergyVille maakt deel uit van de unieke testsite op en rond het Genkse Thor Park. “In combinatie met de Smart Manufacturing Campus, IncubaThor, de T2-campus en het community center Thor Central bieden we een unieke aantrekkingspool om synergiën rond de slimme maakindustrie en energietransitie te stimuleren en te valoriseren”, vertelt Gabriële Buglione, Business Development Manager van Thor Park, een project van de Stad Genk, LRM en KU Leuven waar momenteel 40 organisaties en 800 mensen actief zijn. “Tegen 2035 mikken we op 5.000 mensen voor onze 93ha te ontwikkelen oppervlakte, dus ondernemers zijn welkom, ongeacht hun schaalgrootte, zowel voor kantoorruimte als productie. Elke technologische of economische stap in dit ecosysteem helpt de brug te slaan."

In een reële omgeving

Het oPEN Thor Living Lab integreert in samenwerking met de stad Genk en lokale partners een aantal naburige residentiële wijken en de aangrenzende KRC Genk site in het living lab. Zo krijgen alle stakeholders toegang tot een stateof-the-art infrastructuur, kennis en een uitgebreid ecosysteem om innovatieve energieoplossingen in een reële, veilige omgeving met eindgebruikers te valideren. Die co-creatie is cruciaal om de puzzelstukjes rond de energietransitie in elkaar te doen passen.

Meer weten?

Neem gerust eens contact op met onze collegas bij EnergyVille
openthor@energyville.be

Meer energieoplossingen voor de toekomst

De transitie naar een veilig, duurzaam en betaalbaar energiesysteem is volop bezig. Ons onderzoek richt zich op materialen en componenten tot het niveau van complete energiesystemen, bedrijfsmodellen en strategieën. Ontdek hoe wij bedrijven en overheden helpen hun energiedoelstellingen te bereiken.